İnşaat,Enerji ve Sanayi Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Yeniden Yapılandırma Hizmetleri

Ülkemizde şirketlerin büyük çoğunluğu aile şirketi yapısı ile kurulmuş olup aile fertlerinin çalışmaları sayesinde büyüyüp başarılı olmuş yapılardır. Bu yapılarda bir süre sonra gelinen büyüklükte, artık profesyonel yönetim kadroları oluşturmak ve şirketi sistematiğe oturtulmuş kurallar ile yönetmek bu başarının sürdürülebilirliğini sağlamak açısından kaçınılmaz hale gelmektedir.

Yapı Kurumsal Akademi olarak kurumsal bir yönetimin yerleştirilmesi ihtiyacında olan şirketlere, onları bu zamana kadar başarıya ulaştırmış temel değerler, yönetim anlayışı ve ilkeleri baz alınarak, sahip olunan hızlı karar alma ve esneklik avantajlarını yok etmeden kurumsal sistemler kurma ve yerleştirme yöntemi ile danışmanlık hizmetlerini sağlamaktayız.