Sektörlerin İhtiyaçlarına Uygun İnsan Kaynakları Sistemlerinin Kurulması

Şirketlerin başarılarındaki süreklilik ve sürdürülebilirlik ancak konusunda uzman, motive ve kalıcı bir İnsan Kaynağı ile sağlanabilmektedir. Şirketlerin başarısı bu insan kaynağının yarattığı değer ile orantılı olarak artmaktadır.
İnşaat,enerji ve sanayi sektörlerinde günümüzde yaşanan önemli bir kayıp, yetişmiş, başarılı iş gücünün sık şirket değiştirmesidir. Değişen personel ile şirketlerin başarıya ulaşmalarında kilit rol oynayan kurum kültürleri ve iş yapış tarzları da erozyona uğramaktadır.
Yapı Kurumsal Akademi olarak çalışan kaynağının en verimli, etkili ve motive şekilde yönetilebilmesi ve kalıcı olabilmesi için gerekli sistem altyapılarını oluşturmaktayız.
Bu kapsamda;
Organizasyonel Yapılanma ve Görev Tanımları,
Kademe ve Ücretlendirme,
Yetkinlik Geliştirme,
Performans Yönetim Sistemleri,
Kariyer Yönetimi,
İşe Alım,
Motivasyon Yönetimi,
Takım Çalışması
konularında yapılandırma ve danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz.
İnsan Kaynakları Sistemlerinde ilgili tüm modüllerin birbirleri ile ilişkili olarak yapılandırılması ve yönetilmesi kurum kültürünün sistematik bir şekilde çalışanlara yayılmasını sağlamakta ve başarının kalıcılığı için anahtar niteliği oluşturmaktadır.