Finansal Yeniden Yapılanma Hizmetleri

Proje bazlı olarak işleyen şirketlerde finansman yönetimi diğer şirketlere göre daha özel sistematik takip ve entegrasyon gerektirmektedir. Finansal işleyiş ve göstergeler, hem projelerin tek tek başarılarının takibinde, hem de şirketin bütünsel olarak başarısının izlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir.  
Yapı Kurumsal Akademi, İnşaat,enerji ve sanayi sektörü firmalarının finansal yönetimine bütünsel bir bakış açısı ile yaklaşmakta ve finansal yönetimin proje yönetiminin bir parçası olarak tüm çalışanlarca sahiplenileceği, sonucunda yönetime anlamlı özet raporlar ve göstergelerin sunulabileceği ve finansal kaynakların bütünsel olarak en optimum şekilde işletilebileceği sistemler kurmaktadır.

 

Finansal Yönetim Sistemleri Proje Yönetiminin önemli bir parçasıdır ve teklif verilmesi öncesinde başlayarak (Proje İç Karlılık Oran Analizi, Proje Finansman Giderleri Tahmini, Taslak Nakit Akım Tabloları, Projeye Finansman Sağlanması Çalışmaları gibi), projenin gerçekleşmesinin tüm aşamalarında hassasiyetle takip edilmeli (Planlanan / Gerçekleşen Nakit Akımları, Kazanılmış Değer Analizleri, Proje Finansman Sözleşmeleri ve Müşteri Sözleşmelerinin Finansal Yönetimi vb) ve sürekli raporlanarak izlenmelidir.
Etkili bir Finansal Yönetim Sisteminde Şirket sahipleri / yöneticileri sağlanan kaynağın bütünsel yönetimi ve proje bazlı / konsolide performans konusunda bilgilendirilmekte, sistem ilerideki nakit ihtiyaçlarının önceden tahmin edilebilmesini sağlamakta, böylelikle en uygun şartlarda finans kaynağı önceden planlanarak sağlanabilmektedir.