Yönetim Sistemleri Kurulumu

İnşaat,Enerji ve Sanayi Şirketlerinde Kalite, Çevre ve İş Güvenliği’ne yönelik sistem standartları çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu standartlara uyum, genellikle diğer tarafların ve çoğunlukla işverenin taleplerini karşılamaya yönelik belgelendirme amacı ile sınırlı kalabilmektedir. Bunun ana sebebi de sektörün ihtiyaçlarına uygun olmayan sistemlerin kurulması ve bu nedenle sistemlerin fayda sağlamaktan çok ek bir iş yükü şekline dönüşmesidir.
Yapı Kurumsal Akademi olarak;

  • Sektörün yapısını çok iyi tanıyor ve ihtiyaçlarını iyi biliyoruz
  • Projelerde amacın zaman – maliyet – hatasızlık olduğunu biliyor, bu üç amacın birlikte yönetilebileceği sistemler kuruyoruz
  • “Ne kadar yalın, o kadar etkili” yaklaşımı ile ek bürokrasi yaratmadan kaliteyi sağlamak gerektiğinin farkındayız.

Yukarıda belirtilen yaklaşımlar kapsamında Yapı Kurumsal Akademi danışmanları tarafından merkez ve şantiyelere yönelik Yönetim Sistemleri en etkili ve yalın şekliyle, bütünsel bir bakış açısı ile kurulmakta ve sistemlerin işleyişi de periyodik ziyaretler veya talep edildiğinde iç denetim desteği yolu ile takip edilmektedir.

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YAPISI