Sistemlerin Sürekliliğinin Sağlanması Amaçlı İç Denetçi Yetiştirme Programları

Şirketlerde kurulmuş olan Yönetim Sistemlerini işler kılmanın en etkili yolu şirket içinden bir İç Denetçi Havuzu yetiştirmek ve bu kişiler tarafından merkez ofiste / projelerde denetim yapılmasını sağlamaktır.
Yapı Kurumsal Akademi’nin İnşaat Sektörüne Özgü İç Denetçi Yetiştirme Programı’nda amaç:

  • Sistem Standartlarına ve Şirketin Süreçlerine hakim,
  • Denetçilik Bilgi ve Becerileri ile donatılmış,
  • Etkili bir Denetimin Şirkete kazandıracaklarının bilincinde

İç denetçiler yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve denetim işini standartların şartlarını yerine getirmek için gerçekleştirilen bir zorunluluktan ziyade şirketin başarısına yönelik ciddi anlamda katma değer yaratan bir süreç haline getirmektir.

 

İÇ DENETÇİ YETİŞTİRME PROGRAMI AŞAMALARI