DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Yapı Kurumsal Akademi şirketlere kurumsallaşma ve yeniden yapılandırma konularında, ayrıca ihtiyaç duyulan diğer teknik ve idari başlıklarda destek vermektedir.

Danışmanlık hizmetleri farklı uzmanlık alanlarından uzmanların ekip çalışması ile merkez ve şantiyelerde gerçekleştirilmektedir. Şirketlere kendi yapılarına ve ihtiyaçlarına uygun sistemler kurulmakta, verilen hizmetler sırasında şirket çalışanları ile birlikte çalışmalar gerçekleştirilmekte, her aşamada işi yapanların görüşleri alınmakta ve şirketlerde uzun yıllar kalıcı olacak, gerçekten katma değer yaratacak yapılar inşa edilmektedir. Çalışanlar kurulan sistemlerin bir parçası olduklarından danışmanlık hizmeti bitiminde sistemler kurum kültürü haline getirilmiş ve devamlılığı sağlanmış olarak teslim edilmektedir.

Danışmanlık hizmetlerinde tüm Yapı Kurumsal Akademi danışmanlarının ortak ilke ve prensibi çalışmalar sırasında şirketlerde edinilen bilgilerin kesinlikle gizli tutulması şeklindedir.