Q601 AS 9100:2009/Rev.C Kalite Yönetim Sistemleri-Havacılık,Uzay ve Savunma Kuruluşları için Şartlar

TEMEL EĞİTİMİ

 

AMAÇ
ISO 9001:2008 standardı üzerine gelen ilave isteklerin ele alındığı AS 9100:2009/Rev.C temel eğitimidir. Katılımcıların ISO9001:2008 ya da AQAP 2110 standartlarına aşina olmaları beklenmektedir.
Denetimlerde kullanılması zorunlu olan AS 9101:2009/Rev.D standardının temel denetim yaklaşımı ve kuruluşları bekleyen yenilikler bu eğitim içeriğinde yer almaktadır. Sektör düzenleyicisi "IAQG", tedarikçi bilgi sistemi "OASIS", AS9104-1 standardı genel hatları ile yine bu eğitim kapsamında açıklanmaktadır.
PROGRAM İÇERİĞİ
  • İlgili standart maddelerinin üzerinden (3-Tanımlar, 4-KYS, 5-Yönetim Sorumluluğu, 6-Kaynak Yönetimi, 7-Ürün Gerçekleştirme, 8-Ölçme-Analiz-İyileştirme) AS9100C farklılıkları nezdinde ayrıntılarıyla geçilmekte,
  • ISO9001 tarafıyla da önem arz eden noktalar katılımcılarla ayrıca paylaşılmaktadır.
KATILIMCI PROFİLİ AS9100 Kalite Yönetim Sistemine sahip kuruluşlar ile AS9100 yönetim sistemi kurulum aşamasındaki ya da düşüncesindeki kuruluşların;
  • Kalite Yönetim Sistemi Temsilcileri,
  • Orta Düzey yöneticileri,
  • Süreç sorumluları,
  • Süreç çalışanlarının katılımına uygundur.
EĞİTMEN

Cem MÜFTÜOĞLU - Kimya Mühendisi

AS9100,ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 Baş Tetkikçisi, Danışmanı ve Eğitimeni, BİLCE Yönetici Ortağı

 

1984 yılında O.D.T.Ü Kimya Mühendisliği'nden mezun olmuş, rafineri ve cam sektörlerine müteakiben 12 yılı Roketsan'da olmak üzere 15 yıl savunma sektöründe hizmet vermiştir.
2005 yılından itibaren ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 ve 2009 yılından itibaren AS9100 yönetim sistemleri baş tetkikçisi olarak danışmanlık, eğitim ve denetim hizmetleri vermektedir.
AS9100 yetkinlik sürecini, 2009 yılında AS9100 Temel Eğitimi ile başlatmış ve "IAQG" tarafından zorunlu kılınan AS9100/Rev.C Geçiş Eğitimini Şubat 2011'de alarak sonuçlandırmıştır. Türkiye'nin "OASIS" veri tabanına kayıtlı uluslararası tanınırlığı olan ilk "sektör deneyimli" ("AEA") AS9100 Baş Tetkikçisi olarak AS9100 eğitim, denetim ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.