Q602 AS 9100 İç Denetçi Eğitimi

 

AMAÇ AS 9100 standart ailesine uygun bir Kalite Yönetim Sistemi kurup işletmekte olan şirketlerin iç denetim ekiplerinin yetiştirilmesi ve iç denetimlerin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanmasıdır.
Bu eğitimi alacak katılımcıların AS 9100 standardı bilgisine hakim olmaları bir önkoşul olarak gerekmektedir.
Eğitim bilgilendirmenin yanı sıra, içerdiği pratik vaka çalışmaları ile, katılımcılara denetçi becerilerinin kazandırılmasını sağlamaktadır.
PROGRAM İÇERİĞİ
 • Standart maddelerinin denetçi gözüyle irdelenmesi
 • Denetimlerin planlanması
 • Denetçilerin sahip olması gereken yetkinlikler, denetimlerde sergilenmesi gereken yaklaşımlar
 • Denetim ekibi oluşturma
 • Denetim öncesi hazırlık
 • Denetimin açılışı, bilgilendirme
 • Denetim bulguları, uygunsuzluk tanımı
 • Denetim sonuçlarının yorumlanması
 • Denetim kapanış toplantısı
 • Denetim raporu oluşturma
 • Uygunsuzlukların takibi ve kapatılması
Eğitim denetçi becerilerinin kazandırılması amaçlı vaka çalışmaları ile verilmektedir.
KATILIMCI PROFİLİ AS 9100 Standardını uygulayan şirketlerin denetçileri ve denetçi adayları için uygundur.
EĞİTMEN Cem MÜFTÜOĞLU - AS 9100 Uluslararası Akredite Denetçi/Havacılık Savunma Sanayi Uzmanı

 

1984 yılında ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra sırasıyla Tüpraş Petrol Rafinerileri ve Şişecam A.Ş.de Proje / Proses Mühendisliği görevlerinde bulunmuş, 1990-2002 yılları arasında Roketsan A.Ş.’ de çalışmıştır. Burada roket/füze bileşenleri ile yakıt üretimine yönelik olarak çeşitli projelerde üstlendiği teknik görev ve sorumluluklarını, ISO 9001 uygulamalarının ötesinde ve üst düzey emniyet gereklilikleri içeren askeri kalite standartları gereklilikleri doğrultusunda sürdürmüştür. 2002-2005 yılları arasında İnta Savunma Sanayi’nde Program Yöneticiliği ve Polar A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. ODTÜ İşletme Bölümünde Üst Düzey Yöneticilik Sertifika Programı (Hızlandırılmış İşletme Master Programı) nı tamamlamıştır.
2005 yılından bu yana, akredite baş tetkikçilik yetkinliğine sahip olduğu ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 ve AS9100 yönetim sistemlerine yönelik denetim, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.
Başta Savunma/Uzay/Havacılık ve İnşaat sektörleri olmak üzere bir çok sektörde Kalite (ISO9001 ve AS9100), Çevre (ISO14001) ve İş Sağlığı Güvenliği (OHSAS18001) belgelendirme denetimlerini ulusal ve uluslar arası alanda sürdürmektedir.