Proje Bazlı kuruluşlara yönelik; Entegre Yönetim Sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) ve İç Denetçi Yetiştirme Programı

(Genel Katılıma Açık Eğitim Programı)

 

 

AMAÇ Proje bazlı şirketlerin yapısı ve özelliklerine uygun olarak hazırlanmış eğitimde; Kalite, Çevre ve İş Sağlığı-Güvenliği Sistemlerinin standartları anlatılarak, bu alanda görev alacak iç denetçilerin yetiştirilmesi sağlanacaktır.
PROGRAM İÇERİĞİ
 • Kalite Yönetim Sistemlerinin Amacı, Yapısı ve Özellikleri
 • Entegre Yönetim Sistemi Standartları (ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007)
 • Politika, Hedefler, Yönetim Gözden Geçirme, Süreç Yönetimi, Performans Analizi
 • Organizasyon, Yetki ve Sorumluluklar
 • İSİG ve Çevresel Risk Analizi, Aksiyon Planları
 • Kaza Teorisi, Kazalar, Ucuz Atlatmalar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet
 • Acil Durum Yönetimi
 • Çevre ve İSİG mevzuatları, dokümantasyon, kayıtların kontrolü
 • Sürekli İyileştirme
 • Denetimlerin  Planlanması, Denetimlere Hazırlık ve Soru Listeleri
 • Açılış Toplantısı
 • Denetçi Özellikleri
 • Standartların maddelerinin denetçi gözüyle irdelenmesi
 • Denetimlerde soru sorma teknikleri, zor kişilerle baş edebilme yöntemleri
 • Kapanış Toplantısı ve Raporlama
 • Uygunsuzlukların Düzeltici Faaliyet olarak ele alınması ve Etkinlik Gözden Geçirme
 • Denetçi becerilerini geliştirmek için sektöre özgü teatral sınıf içi uygulamalar
 • Uygulamaların yorumlanması ve değerlendirme
KATILIMCI PROFİLİ
 • Kalite, Çevre ve İSİG faaliyetlerinden sorumlu personel,
 • Tüm birimlerden iç denetçi adaylarının katılımına uygundur.
EĞİTMEN Serdar BİTİK - IRCA Kayıtlı Baş Denetçi, Eğitimen, Danışman

 

ODTÜ Metalurji Mühendisliğinden 1987 yılında mezun olan Serdar BİTİK 32 yıllık sektörel uygulamalar ve Kalite Yönetim Sistemleri uygulama, denetleme deneyimine sahiptir. 2000 – 2019 yılları arasında 2000’den fazla kuruluşun denetimini gerçekleştirmiş, 120den fazla kuruluşa danışmanlık hizmetleri sağlamış ve 60 ın üzerinde kurum ve kuruluşa eğitim vermiştir. ISO 500 listesinde bulunan birçok büyük ölçekli kuruluşta Kalite, Çevre ve İSİG sistemleri uygulamaları gerçekleştirmiş olan Bitik, verdiği sistem, dokümantasyon ve denetçi eğitimleri ile bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, sektörde kalite profesyonelleri ve denetçilerin yetişmesine katkıda bulunmaktadır. Bitik ISO 9001, ISO 14001,ISO 50001, ISO 45001 ve ISO 17021 Baş denetçiliği ile VW Otomotiv Baş denetçiliği sertifikalarına sahiptir.