Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)

 

 

AMAÇ Daha önceleri KOBİ-TFRS ve YFRÇ adları ile gündeme gelen, “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı” 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. BOBİ FRS, bağımsız denetime tâbi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerin uygulayacakları finansal raporlama çerçevesidir.

 

BOBİ FRS, 1/1/2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. BOBİ FRS yıllık finansal tabloları öngördüğünden normal hesap dönemine sahip bir işletme 31/12/2018 tarihli finansal tablolarını bu sete göre hazırlayacaktır. 2016 yılında bağımsız denetim sözleşmesi imzalayan 6.250 şirket bulunmaktadır.

 

Bu şirketlerden KAYİK tanımını karşılayan 1.550 şirket tam set TFRS uygulamakta olup, kalan 4.700 şirket ise 1/1/2018’den itibaren BOBİ FRS’yi uygulayacaktır. Bu eğitim ile; BOBİ FRS hakkında sunulacak bilgilerle, şirketler kesiminin finansal raporlama uygulamalarının nasıl değişeceği konusunda farkındalık yaratılarak, değişen bu yeni finansal raporlama dünyasına katılımcıları temel konularla hazır hale getirmeye yönelik çalışmalar yürütülecektir.
PROGRAM İÇERİĞİ
 • Ülkemizde Finansal Raporlamaya İlişkin Son Durum
 • BOBİ FRS Genel Özellikleri ve Uygulama Alanı
 • Tam set TFRS’ler ve MSUGT ile BOBİ FRS Temel Farkları
 • Büyük İşletmelere Getirilen İlave Yükümlülükler
 • BOBİ FRS  Temel İlkeler
 • Hazırlanması Gerekli Finansal Tablolar

- Finansal Durum Tablosu

- Kar veya Zarar Tablosu

- Özkaynak Değişim Tablosu

- Nakit Akış Tablosu

 • Ara Dönem Finansal Raporlama
 • Yüksek Enflasyonda Finansal Raporlama
 • BOBİ FRS’ye Göre Muhasebe Politikalarının Uygulanması
 • Tahminler ve Yanlışlıkların Muhasebeleştirilmesi
 • Raporlama Döneminden Sonraki Olayların Muhasebeleştirilmesi
 • Hasılat’ın Finansal Tablolara Alınması
 • Stokların Kayda Alınması ve Finansal Tablolarda Sunumu
 • Özellikli Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesi

- Tarımsal Faaliyetler

- Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi

 • Finansal Araçlar ve Özkaynaklar
 • İştiraklerdeki ve Müşterek Girişimlerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi
 • İş Birleşmeleri
 • Konsolidasyon – Konsolide ve Münferit (Solo) Finansal Tablolar
 • Yabancı Paralı İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi
 • Yabancı Para Çevrim İşlemleri
 • Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi
 • Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
 • Kiralamalar
 • Devlet Teşvikleri
 • Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 • Karşılıklar, Koşullu Yükümlülükler ve Koşullu Varlıklar
 • Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
 • Dipnotlarda Açıklanması Gerekli Bilgiler
 • BOBİ FRS Geçiş Hükümleri

 

KATILIMCI PROFİLİ Finansal raporlama standart ve uygulamaları hakkında farkındalık sağlayarak, bu kapsamda yeni finansal raporlama seti olan BOBİ FRS konusunda bilgi edinmek ya da birikimlerini artırmak isteyen Orta ve Üst Düzey Yöneticiler ile işletmelerin muhasebe, finansman birimlerinde yer alan kadrolar için uygundur. 
EĞİTMEN

Doç. Dr. A. R. Zafer SAYAR - Mesleki Koordinatör & Öğretim Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Ekonomi bölümünden 1987 yılında birincilikle şeref listesinde mezun olmuştur.  1988 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Denetleme Dairesi’nde göreve başlamış; 1991 yılında uzmanlığını almıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Yüksek Lisans Programını ve ardından ABD’de “Peter Drucker Graduate School of Management” da MBA programını tamamlamıştır. SPK’da 2002-2009 yılları arasında Başuzman, Daire Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı olarak çeşitli görevlerde bulunmuş, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun (TMSK) kuruluş çalışmalarında aktif bir rol almış ve 2002-2006 döneminde TMSK Üyeliği ve Kurucu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Halen Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinde (TÜRMOB) bağımsız denetim ve muhasebe standartları alanında “Mesleki Koordinatör” olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 2011 yılından itibaren New York merkezli Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC)’de yönetim kurulu teknik müşavirliği görevini yürütmüştür. 2012 yılında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda (KGK) oluşturulan 1 no’lu Bağımsız Denetim Standartlarını Gözden Geçirme Komisyonunda görev yapmıştır. 2013 yılında Dünya Bankası tarafından “Muhasebe ve Denetim” alanında yürütülen Moldova ROSC -Standartlara ve Kanunlara Uyum Raporu’nda “Ülke Değerlendirme Uzmanı” olarak görev almıştır. 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü doktora programını “Bankaların Halka Açılması ve Banka Yatırımcılarının Korunması” konusundaki tez çalışması ile tamamlayarak “Doktora” derecesini almıştır.  ODTÜ, Bilkent Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde finansman ve muhasebe konularında çeşitli dersler vermektedir.  2005 yılında sınavla SMMM belgesini almıştır. 2011 yılında muhasebe bilim dalında Doçent olmuştur. Başta muhasebe ve denetim standartları, kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma konuları olmak üzere ulusal-uluslararası çeşitli hakemli dergilerde çok sayıda yayını bulunan Doçent Sayar’ın dört eseri çeşitli yayınevlerinden kitap olarak yayımlanmıştır. “Corporate Financial Reporting and Performance: A New Approach” adlı ortak yazarı olduğu son kitabı Palgrave Macmillan imzasıyla Kasım 2015’de okuyuculara sunulmuştur. Yabancı dili İngilizce olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Kitapları;
 • “Corporate Financial Reporting and Performance: A New Approach”, Palgrave Macmillan, Hardback ISBN: 978-1-137-51532-2,  E-Book Pdf ISBN: 978-1-137-51533-9, E-Pub ISBN:978-1-137-51534-6,  A catalogue record the book is available from the British Library, New York,  November 2015.(Kaymaz Önder ve Kaymaz Özgür ile birlikte)
 • “Bağımsız Denetimin Kamu Gözetiminde Dünya Uygulamaları ve Türkiye Örneği”, Genişletilmiş İkinci Baskı, TÜRMOB Yayınları, Yayın No:451,  ISBN:978-605-86200-2-5 Yayıncı: MU-DEN A.Ş, Ankara, Mayıs 2013.
 •  “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Çağdaş Finansal Raporlama Dünyası : KOBİ Muhasebe Standartları”, Siyasal Kitabevi, Ankara, Şubat 2008.
 • “Bankaların Halka Açılması ve Banka Yatırımcılarının Korunması”, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Yayın No:146, Ankara,
 • Aralık 2003.