Oracle Primavera P6 Rel 20 ile Proje Yönetimi Eğitimi

 

 

AMAÇ

Proje Yönetimi alanında dünyaca kabul görmüş ve uluslararası projelerde en yaygın olarak kullanılan yazılım olan Oracle Primavera P6’nın kullanımının katılımcılara aktarılması ve bu konuda pratik beceriler edinilmesinin sağlanmasıdır.

Bu eğitimde yazılım ile ilgili kullanım bilgilerinin verilmesinin yanı sıra hazırlanmış olan, gerçek bir projeyi simule eden vaka çalışması ile katılımcıların programı bizzat kullanmaları sağlanmakta ve kullanım sırasında karşı karşıya kalınabilecek pratik sorunlara da çözüm getirilmektedir.

Eğitimi tamamlayan katılımcıların yazılımın tüm ana fonksiyonlarını kullanabilir hale gelmeleri ve temel raporları yorumlayabilmeleri sağlanmış olmaktadır.

PROGRAM İÇERİĞİ
 • Proje yönetimine giriş, proje yönetimi temel bilgi alanları, zaman yönetimi
 • Ağ analizleri ve hesaplamaları, KYM (Kritik Yörünge Methodu) uygulamaları
 • Oracle Primavera P6 (v6.0 – 20) ile
  • Primavera Çalışma Alanı
  • Organizational Breakdown Structure (OBS)
  • Enterprise Breakdown Structure (EPS)
  • Takvim
  • Kaynak
  • Yönetici Kategorileri
  • Proje Kodları
  • Aktivite Kodları
  • Proje ve İKY (İş Kırılım Yapısı)
  • Aktiviteler
   • Genel
   • Kaynak, Harcama, İlişki, Kod, Döküman atama
   • Aktivite Tipleri
   • Aktivite Tamamlanma %leri
   • Aktivite Süre Tipleri
  • Görünüm
  • Gruplama, Sıralama ve Filtreleme
  • Çözümleme
  • Hedef İş Programı
  • Proje Güncellemesi ve İlerlemelerin Analizi
  • Raporlar
 • Katılımcılar gösterilen konuları vakalar ile kendilerine tahsis edilecek programın yüklü olduğu sistemlerde uygulayacaklardır.

* Eğitim sonunda katılımcılar projelerini kaynaklı aktiviteleri ile birlikte  oluşturacak, hedef iş programları ile karşılaştıracak, dönemsel kaynak analizlerini ve standart raporlamaları yapabilecek yetkinliğe kavuşacaktır.

* Bu eğitimin devamı olarak istenildiğinde, İleri Seviye Oracle Primavera ve Ağ Tabanlı (Web Based) uygulama eğitimleri verilmektedir.

KATILIMCI PROFİLİ
Planlama, takip ve maliyet kontrolü ile ilgili uygulamalarda bulunanan başta planlama mühendisleri ile projesini zamansal anlamda başarılı şekilde yönetmek isteyen Proje Yönetiminde yer alan kadrolar için uygundur. 

 

EĞİTMEN Kerem TANBOĞA- Planlama, Proje Yönetimi Uzmanı

 

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1994 yılında mezun olmasını takiben aynı üniversitede Yapım Mühendisliği ve Yönetimi programında yüksek lisansını tamamlamıştır. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde doktora çalışmalarını tez aşamasında sürdürmektedir.
Ana uzmanlık alanı olan Proje Yönetimi, Planlama, Zaman ve Maliyet Yönetimi, takip ve denetimi konularında 25 yılı aşkın deneyime sahiptir. Primavera ile Proje Yönetimi konusunda ülkemizde öncü uygulamalar gerçekleştirmiş ve uluslar arası alanda da bu konuda ülkemizi temsil etmiştir. Bunun yanı sıra proje bazlı birçok firmaya Proje Planlama, Takip ve Kontrol konusunda sistem kurmuştur. Konu ile ilgili firmalar arası uyuşmazlıklarda bilirkişilik görevleri yürütmüştür, uluslar arası tahkim dosyaları üzerinde çalışmıştır.
Danışmanlık çalışmalarının yanı sıra konusundaki derin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere çok sayıda firmaya Proje Yönetimi, Takip ve Kontrol konuları ile Oracle Primavera P6 konusunda eğitimler vermekte ve sektörümüze bu alanda yetişmiş mühendisler sağlamaktadır. Bu amaçla, ayrıca ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde “İleri Planlama Uygulamaları ve Veri Analizleri” konulu hazırladığı yüksek lisans ders programı ile 2007 yılından itibaren yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nün düzenlediği Executive MBA programında da Proje Yönetimi konusunda dersler vermektedir.

Hüseyin EROL - Planlama Uzmanı

 

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmasını takiben aynı üniversitede Yapım Yönetimi ve Mühendisliği programında yüksek lisans çalışmalarını tamamlamıştır. Aynı programda doktora çalışmalarını tez aşamasında sürdürmektedir.
2012 yılından itibaren yüksek lisans yaptığı programda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Bu süre zarfında, yalın inşaatla ve yalın inşaat prensiplerinin proje planlama performansı üzerindeki etkileriyle ilgili çeşitli araştırmalar yapmıştır. Bu konuda, “Yalın İnşaat Prensiplerinin Proje Süresinin Değişkenliği Üzerindeki Etkilerinin Saptanması” adında bir tez yazmıştır. Bu çalışmalarına ek olarak, yapı bilgi modellemesi (BIM), 4-boyutlu planlama, proje portföy yönetimi gibi konularda çeşitli araştırmaları bulunmaktadır.
Uluslararası bir dergide “Measuring The Impact of Lean Construction Practices on Project Duration and Variability: A Simulation-Based Study on Residential Buildings” isimli bir makalesi bulunmaktadır. Buna ek olarak, ülkemizde proje yönetimi konusundaki en önemli kongrelerden olan Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi’nin üçüncüsünde, “Yalın İnşaat Uygulamalarının 4-Boyutlu Model ile Gösterimi” ve “İnşaat Projeleri İçin Bir Portföy Yönetim Aracının Geliştirilmesi” isimli bildirilerin yazarlarındandır.
Akademik çalışmalarının yanı sıra, 2013 yılından bu yana danışmanlık hizmetleri veren TEKNOKA Ltd. Şti ve eğitim firması olan Yapı Kurumsal Akademi’de planlama uzmanı ve eğitmen olarak çalışmalarda bulunmaktadır. Bu kapsamda, çeşitli inşaat projelerinde Oracle Primavera P6 kullanarak iş programları hazırlamakta ve bu yazılımla ilgili eğitimler vermektedir.