Yatırımların Karlılık Analizi ve Finansal Model Oluşturma Çalıştayı

 

AMAÇ

Yatırım Projelerinin (PPP projeleri ve diğer yatırımlar) karlılık açısından değerlendirilmesi yöntemleri ele alınarak, yatırım kararı alınan projelere en uygun koşullarda/en az risk içerecek şekilde finansman bulma yöntemleri sunulmaktadır.

Projelere yönelik yatırım değerlendirme analizleri aktarılmakta, proje finansmanı/özkaynak kullanımı kararlarının verilmesi için gerekli bilgiler sunulmakta ve ülkemiz koşulları ele alınarak finansal risklerin en aza indirgenmesi için alternatifler anlatılmaktadır.

Çalıştay kısmında, örnek ihale/yatırım dökümantasyonu ve kredi dökümantasyonu incelenerek, excel şablonu üzerinden finansal model çıkartılmakta ve farklı senaryoların analizi sonucunda yatırım kararının değerlendirilmesi gerçekleştirilmektedir.

 

PROGRAM İÇERİĞİ
 1. KONU ANLATIM ve ÖRNEKLEME
 • Kısaca Proje Finansmanı
 • Finansal Model İçeriği
  - Makroekonomik Öngörüler
  - Projenin Maliyet ve Finansman Yapısı
  - Operasyonel Gelir ve Maliyetler
  - Kredi Kullanımı, Geri Ödeme Koşulları
 • Finansal Model’in Sağladığı Veriler
  - Proje Maliyeti
  - Özkaynak Kullanımı
 • - Kredi Çekiş, Geri Ödeme Planı
  - Faiz Maliyeti hesaplamaları
  - Net Operasyonel Gelirin Hesaplanması

  - Mali Tablolar

  - İlgili Rasyoların Hesaplanması (LLCR, ADSCR vb.)

  - Kredinin Ortalama kullanım Süresi

  - Özkaynak Verimliliği

  - Operasyonel, Finansal, Yatırım ve Net Nakit Akımları

2. SİMULASYON - FİNANSAL MODEL OLUŞTURULMASI
 • İhale Teklif dökümanının incelenerek veriler ve varsayımlar yardımıyla Proje Nakit Akımlarının Excel şablonu yardımıyla hazırlanması - Project Layout
 • Söz konusu ihalenin finansman alternatiflerinin değerlendirilmesi
 • Nakit akımları kullanılarak NPV ve IRR hesaplaması ve yatırım kararının değerlendirilmesi
 • Oluşturulan nakit akımlarına farklı risk senaryolarının uygulanması ve yorumlanması
Not: Konu anlatımları Türkçe olup,terimlerin Türkçe ve İngilizce karşılıkları verilecektir. Simulasyon çalışması sırasında kullanılacak ihale/yatırım ve kredi dökümantasyonu İngilizcedir.
 
KATILIMCI PROFİLİ Proje finansmanı ve yatırım değerlendirme konusunda bilgi edinmek isteyen, finansal model oluşturma konusunda yetkinliğini arttırmak isteyen teknik ve finansçı kadrolar ve yöneticiler için uygundur.
EĞİTMEN
Tilmiz BARUTOĞLU - İnşaat Mühendisi, Finans Uzmanı

 

1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve İşletme Master derecesini 1992 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Drexel Üniversitesi’nden almıştır.
Kariyerine Finansbank A.Ş. Hazine Departmanında Uzman olarak başlamış, daha sonra Türkpetrol Holding A.Ş.’de Finansman Müdür Yardımcısı ve Finans Müdürü pozisyonlarında olmak üzere toplam altı yıl çalışmıştır. Holding’in petrol, gemi inşaat, turizm, perakende ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren 24 şirketinin tüm finansman işlemlerini yönetmiştir.Barutoğlu 2000 yılında Eğitim ve Danışmanlık Şirketi olan Done Ltd. Şti.’nde eğitmen olarak banka çalışanlarına çeşitli finans konularında eğitimler vermiştir. 2012 ile 2017 yılları arasında Rönesans Enerji’de Finans Müdürü olarak görev yapmış, 15 şirketin muhasebe ve finans operasyonlarını yönetmiş, ayrıca doğalgaz, hidroelektrik ve kömür santralleri olmak üzere 40’dan fazla Enerji Yatırım Projelerini analiz etmiş, karlılık ve finansman opsiyonlarını değerlendirip fiyatlamalarını yapmıştır. Orta ve büyük ölçekteki iki enerji projesinin de proje geliştirme ve finansman süreçlerini tamamlamıştır. Uzmanlık Konuları; Finansal Model Hazırlama, Finansal Analiz, Şirket ve Yatırım Değerleme, Finansal Planlama, Finansal Raporlama ve Nakit Yönetimi olarak özetlenebilir.