Oracle Primavera P6 Rel 20 ile Proje Yönetimi Eğitimi (İleri Seviye)

 

 

AMAÇ
Proje Yönetimi alanında dünyaca kabul görmüş ve uluslararası projelerde en yaygın olarak kullanılan yazılım olan Oracle Primavera P6 konusunda Temel Seviye kullanıcı bilgisine sahip kişilere bu yazılım ile ilgili İleri Seviye kullanıcı-yorumlayıcı becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Eğitim programı yazılım ile ilgili vaka çalışmaları ve egzersizler içermektedir. Yazılımın ileri seviye kullanımının yanı sıra, ileri seviye raporlamalar, bunların yorumlanması ve etkin bir Proje Yönetimi için yazılımdan en yüksek düzeyde faydanın elde edilmesi için gerekli bilgiler aktarılmaktadır.
PROGRAM İÇERİĞİ BÖLÜM 1
 • Expenses (Masraflar)
 • Resource Assignments (Kaynak Atamaları)
 • Activity Usage Profile & Spreadsheet (Aktivite Kullanımı Grafik ve Tablo Görünümü)
 • Resource Usage Profile & Spreadsheet (Kaynak Kullanımı Grafik ve Tablo Görünümü)
 • Manual Resource Allocation (Manuel Kaynak Atama)
 • Bucket Planning (Kova/Havuz Planlama)
 • Resource Leveling (Kaynak Dengeleme)
 • Store Period Performance (Dönem Performansının Saklanması)
 • Financial Periods (Finansal Dönemler)

 

BÖLÜM 2
 • Activities - Steps (Aktivite - Adımlar)
 • Projects - Calculations Tab (Projeler - Hesaplamalar)
 • Zaman Çizelgesi Çözümleme - İleri Opsiyonlar
 • Activity % Complete Types (Aktivite % İlerleme Tipleri)
 • Activity Duration Type (Aktivite Süre Tipi)

 

BÖLÜM 3
 • Project Web Site (Proje Ağ Sitesi)
 • User Defined Fields (Kullanıcı Tanımlı Alanlar)
 • Global Change (Global Değişiklikler)
 • Import - Export (İçe - Dışa Veri Aktarma)
 • Excel Data Transfer (Excel'e Veri Transferi)
 • Updating Baselines (Temel Çizgilerin Güncellenmesi)
 • Claim Digger (Zaman Çizelgesi Karşılaştırma)
 • TSLD - Timescaled Logic Diagram (Zaman Ölçekli Mantık Diyagramı)
KATILIMCI PROFİLİ
Proje bazlı çalışan şirketlerde proje yönetimi, uygulama, planlama, maliyet kontrolü ve raporlama alanlarında görev yapan, Oracle Primavera 6' yı temel seviyede kullanabilen ve bu konuda deneyim sahibi olan, yazılımın uygulamaları ve raporlama alanlarındaki ileri seviye özellik ve fonksiyonlarından faydalanmak isteyen katılımcılara uygundur.

 

EĞİTMEN Kerem TANBOĞA- Planlama, Proje Yönetimi Uzmanı

 

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1994 yılında mezun olmasını takiben aynı üniversitede Yapım Mühendisliği ve Yönetimi programında yüksek lisansını tamamlamıştır. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde doktora çalışmalarını tez aşamasında sürdürmektedir.
Ana uzmanlık alanı olan Proje Yönetimi, Planlama, Zaman ve Maliyet Yönetimi, takip ve denetimi konularında 25 yılı aşkın deneyime sahiptir. Primavera ile Proje Yönetimi konusunda ülkemizde öncü uygulamalar gerçekleştirmiş ve uluslar arası alanda da bu konuda ülkemizi temsil etmiştir. Bunun yanı sıra proje bazlı birçok firmaya Proje Planlama, Takip ve Kontrol konusunda sistem kurmuştur. Konu ile ilgili firmalar arası uyuşmazlıklarda bilirkişilik görevleri yürütmüştür, uluslar arası tahkim dosyaları üzerinde çalışmıştır.
Danışmanlık çalışmalarının yanı sıra konusundaki derin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere çok sayıda firmaya Proje Yönetimi, Takip ve Kontrol konuları ile Oracle Primavera P6 konusunda eğitimler vermekte ve sektörümüze bu alanda yetişmiş mühendisler sağlamaktadır. Bu amaçla, ayrıca ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde “İleri Planlama Uygulamaları ve Veri Analizleri” konulu hazırladığı yüksek lisans ders programı ile 2007 yılından itibaren yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nün düzenlediği Executive MBA programında da Proje Yönetimi konusunda dersler vermektedir.

Hüseyin EROL - Planlama Uzmanı

 

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmasını takiben aynı üniversitede Yapım Yönetimi ve Mühendisliği programında yüksek lisans çalışmalarını tamamlamıştır. Aynı programda doktora çalışmalarını tez aşamasında sürdürmektedir.
2012 yılından itibaren yüksek lisans yaptığı programda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Bu süre zarfında, yalın inşaatla ve yalın inşaat prensiplerinin proje planlama performansı üzerindeki etkileriyle ilgili çeşitli araştırmalar yapmıştır. Bu konuda, “Yalın İnşaat Prensiplerinin Proje Süresinin Değişkenliği Üzerindeki Etkilerinin Saptanması” adında bir tez yazmıştır. Bu çalışmalarına ek olarak, yapı bilgi modellemesi (BIM), 4-boyutlu planlama, proje portföy yönetimi gibi konularda çeşitli araştırmaları bulunmaktadır.
Uluslararası bir dergide “Measuring The Impact of Lean Construction Practices on Project Duration and Variability: A Simulation-Based Study on Residential Buildings” isimli bir makalesi bulunmaktadır. Buna ek olarak, ülkemizde proje yönetimi konusundaki en önemli kongrelerden olan Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi’nin üçüncüsünde, “Yalın İnşaat Uygulamalarının 4-Boyutlu Model ile Gösterimi” ve “İnşaat Projeleri İçin Bir Portföy Yönetim Aracının Geliştirilmesi” isimli bildirilerin yazarlarındandır.
Akademik çalışmalarının yanı sıra, 2013 yılından bu yana danışmanlık hizmetleri veren TEKNOKA Ltd. Şti ve eğitim firması olan Yapı Kurumsal Akademi’de planlama uzmanı ve eğitmen olarak çalışmalarda bulunmaktadır. Bu kapsamda, çeşitli inşaat projelerinde Oracle Primavera P6 kullanarak iş programları hazırlamakta ve bu yazılımla ilgili eğitimler vermektedir.