Projelerin Takip ve Kontrolü Çalıştayı

 

 

AMAÇ
Tüm projelerin kritik ortak hedefi zamanında ve bütçesinde tamamlanmasıdır.  Teorik yaklaşımlarda bunların kolay başarıldığını görürüz. Ancak gerçek hayatta projeleri doğru izlemek ve kontrol etmek, yüklenicilere zamanında doğru bildirimleri yapabilmek ciddi anlamda pratik beceri ve deneyim gerektirir. Çalıştayın amacı, kısa teorik bilgilendirme ve anlatımları takiben, katılımcıların yapacağı gerçek hayatı yansıtan vaka çalışmaları ile proje takip ve kontrol konusunda  pratik becerilerin arttırılmasıdır. 

 

PROGRAM İÇERİĞİ
 • Projelerde ana takip ve kontrol alanları
 • Proje Keşif – BoQ -  WBS uyumu ve kontrolü
 • Maliyet Kontrol – BoQ ilişkisi
 • Kritik Yol Methodu (CPM)
 • Hedef iş Programının (Basline Schedule) yetkinliğinin değerlendirilmesi
 • Primavera uygulamaları üzerinden yorumlama çalıştayları
 • Proje ilerlemelerinde CPM takibi, kontrolü ve yorumlanması
 • Proje İş Kırılım Yapısı (WBS), aktiviteler
 • Sözleşme – İş Programı talep hakları (Örneklerle)
 • Kaynak yükleme ( İş gücü; makine ekipman; malzeme; para)
 • Kaynak eğrileri kontrolü
 • Revizyon – Güncelleme
 • Revizyon ve Güncellemelerdeki genel uygulama hataları ve bunların tespiti
 • Projelerde bütçe – hakediş – zaman ekseni kontrolü
 • Kazanılmış Değer Analizi (EVA) ile zamansal ve bütçesel ilerlemenin kontrolü
 • Farklı proje seneryolarında Kazanılmış Değerlerin analizi ve yorumlanması
 
KATILIMCI PROFİLİ
Projelerin planlanması, takip edilmesi , raporlanması ve kontrolü ile ilgili pratik beceriler kazanmak isteyen proje yönetim ekiplerinde yer alan tüm kadrolar için uygundur.  
EĞİTMEN Kerem TANBOĞA- Planlama, Proje Yönetimi Uzmanı

 

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1994 yılında mezun olmasını takiben aynı üniversitede Yapım Mühendisliği ve Yönetimi programında yüksek lisansını tamamlamıştır. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde doktora çalışmalarını tez aşamasında sürdürmektedir.
Ana uzmanlık alanı olan Proje Yönetimi, Planlama, Zaman ve Maliyet Yönetimi, takip ve denetimi konularında 25 yılı aşkın deneyime sahiptir. Primavera ile Proje Yönetimi konusunda ülkemizde öncü uygulamalar gerçekleştirmiş ve uluslar arası alanda da bu konuda ülkemizi temsil etmiştir. Bunun yanı sıra proje bazlı birçok firmaya Proje Planlama, Takip ve Kontrol konusunda sistem kurmuştur. Konu ile ilgili firmalar arası uyuşmazlıklarda bilirkişilik görevleri yürütmüştür, uluslar arası tahkim dosyaları üzerinde çalışmıştır.
Danışmanlık çalışmalarının yanı sıra konusundaki derin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere çok sayıda firmaya Proje Yönetimi, Takip ve Kontrol konuları ile Oracle Primavera P6 konusunda eğitimler vermekte ve sektörümüze bu alanda yetişmiş mühendisler sağlamaktadır. Bu amaçla, ayrıca ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde “İleri Planlama Uygulamaları ve Veri Analizleri” konulu hazırladığı yüksek lisans ders programı ile 2007 yılından itibaren yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nün düzenlediği Executive MBA programında da Proje Yönetimi konusunda dersler vermektedir.