Projelerde Zaman ve Maliyet Yönetimi

 

 

AMAÇ
Proje yönetiminin ana bilgi alanlarından zaman ve maliyet yönetimini kullanarak proje hedeflerinin belirlenmesi, etkin olarak takibi ve kontrolünün sağlanması için gerekli sistemlerin oluşturulması, projelerin karlılık ve zaman hedeflerine ulaşmaları için proaktif takip ve uyarı altyapılarının gerçek hayattaki proje uygulamaları ile örneklenerek katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir.

 

PROGRAM İÇERİĞİ
  • Proje yönetimine giriş, proje yönetimi temel bilgi alanları, zaman ve maliyet yönetimi
  • Planlama teorisine giriş, Kritik Yörünge Methodu, kaynak dengeleme,
  • Ağ analizleri ve hesaplamaları, KYM (Kritik Yörünge Methodu) uygulamaları,
  • Planlama ve takipte kullanılan yazılım uygulamaları, yazılımların özellikleri ve örneklemeleri: MS Excel, MS Project, Primavera Project Planner P3,  Oracle Primavera P6
  • Yazılımlardan elde edilebilecek göstergeler, raporlamalar ve uygulama örnekleri
  • Güncel projelerde süre ve kaynak atanması ile ilgili örnekler, karşılaşılan sorunlar
  • Teklif İş programları, Uygulama İş Programları
  • Proje Bazlı Bütçe ve Nakit Akım Tablolarının planlama bağlantılı oluşturulması (nakit ve tahakkuk bazlı takip sistemleri)
  • Şirket konsolide nakit akımı, proje finans yönetimi – şirket finansal yönetim ilişkisi
  • Takip ve raporlama, performans gösterge ve ölçütleri  - İlerleme takibi, harcama takibi, EVA (Kazanılmış Değer Analizi)
KATILIMCI PROFİLİ
Proje yönetimi kapsamında planlama, takip ve maliyet kontrolü ile ilgili bilgi edinmek, bu kapsamda başarılı uygulama örneklerinden faydalanmak isteyen Orta ve Üst Seviye Yöneticiler ile Proje Yönetiminde yer alan kadrolar için uygundur. 

 

EĞİTMEN Kerem TANBOĞA- Planlama, Proje Yönetimi Uzmanı

 

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1994 yılında mezun olmasını takiben aynı üniversitede Yapım Mühendisliği ve Yönetimi programında yüksek lisansını tamamlamıştır. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde doktora çalışmalarını tez aşamasında sürdürmektedir.
Ana uzmanlık alanı olan Proje Yönetimi, Planlama, Zaman ve Maliyet Yönetimi, takip ve denetimi konularında 25 yılı aşkın deneyime sahiptir. Primavera ile Proje Yönetimi konusunda ülkemizde öncü uygulamalar gerçekleştirmiş ve uluslar arası alanda da bu konuda ülkemizi temsil etmiştir. Bunun yanı sıra proje bazlı birçok firmaya Proje Planlama, Takip ve Kontrol konusunda sistem kurmuştur. Konu ile ilgili firmalar arası uyuşmazlıklarda bilirkişilik görevleri yürütmüştür, uluslar arası tahkim dosyaları üzerinde çalışmıştır.
Danışmanlık çalışmalarının yanı sıra konusundaki derin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere çok sayıda firmaya Proje Yönetimi, Takip ve Kontrol konuları ile Oracle Primavera P6 konusunda eğitimler vermekte ve sektörümüze bu alanda yetişmiş mühendisler sağlamaktadır. Bu amaçla, ayrıca ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde “İleri Planlama Uygulamaları ve Veri Analizleri” konulu hazırladığı yüksek lisans ders programı ile 2007 yılından itibaren yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nün düzenlediği Executive MBA programında da Proje Yönetimi konusunda dersler vermektedir.