LEED Standartları Çerçevesinde; Yeşil Bina Tasarım Kriterleri ve Yapım Teknolojileri

 

 

AMAÇ
Yeşil binaların tasarım ve yapım süreci ile ilgili bilgilerin LEED standart kriterleri ve örnekleri çerçevesinde katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir. Bu eğitim sonunda verilecek sertifika ile LEED Green Associate sınavlarına katılmak mümkündür.
PROGRAM İÇERİĞİ
  • LEED ve BREEAM Standartları çerçevesinde yeşil binaların tarihçesi,
  • Yeni Binalar için tasarım ve yapım kriterleri (LEED for New Buildings)
  1. Yeni binalar için arazi kullanım kriterleri
  2. Yeni binalar için su kullanım kriterleri
  3. Yeni binalar için enerji kullanım kriterleri
  4. Yeni binalar için malzeme kullanım kriterleri
  5. Yeni binalar için iç mekan hava kalitesi kriterleri
  • Yeşil binalar için işletme ve operasyon kriterleri (LEED for Existing Buildings)
  • Yeşil bina maliyeti
  • Yeşil bina başvuru süreci
KATILIMCI PROFİLİ
Yeşil bina tasarım ve yapım süreçleri konularında bilgi edinmek, bu kapsamda uygulama örneklerinden faydalanmak isteyen tasarımcı, mühendis ve yönetim kadroları için uygundur.
EĞİTİM DÖKÜMANLARI
Anlatılan konuların özetleri katılımcılara katılım notu olarak dağıtılacaktır, ilgili Standartlar ve Leed Associate sınavına yönelik örnek sorular elektronik kopya olarak verilecektir.
SERTİFİKA
Katılımcılara Türkçe ve İngilizce eğitim katılım sertfikası  verilecek olup, bu belge LEED Associate sınavına giriş için önşart olan "yeşil bina eğitimi almak" kriteri için kanıt olarak gösterilebilmektedir.
EĞİTMEN Ali Murat TANYER - MSc, Phd, LEED AP BD+C; O+M, BREEAM Uluslararası Değerlendiricisi

 

ODTÜ Mimarlık Bölümü’ nden 1997 yılında mezun olmasını takiben aynı bölümde Yapım Yönetimi konusunda yüksek lisans yapmıştır. İngiltere’deki Salford Üniversitesi’nde 2000 yılında başladığı doktora çalışmalarını 2005 yılında başarıyla tamamlamış ve yapım sürecini destekleyen bilgi teknolojileri konusunda uzmanlaşmıştır.
2006 yılından beri ODTÜ Mimarlık Bölümü’ nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Verdiği dersler arasında Professional Practice, Construction Information Technology, ve Green Building Design and Delivery yer almaktadır.
Uzmanlık alanları arasında yapılı çevre için bilgi ve iletişim teknolojileri, yapım yönetimi, yeşil bina tasarım kriterleri ve yapım teknolojileri sayılabilir. İlgili konu başlıklarında hakemli dergi, kitap ve konferanslarda yayınlanan çeşitli makaleleri mevcuttur.
NOT: Yeşil bina sertifikasyon ve sınav sürecinin yabancı dilde yürütülmesinden dolayı eğitim sunumları İngilizce, anlatımlar Türkçe olacaktır.