Şirketler ve Projelerde; Risk Yönetimi ve Uygulamaları Eğitimi

 

 

AMAÇ
Şirketler ve projelerdeki risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve risklere uygun yönetim stratejilerinin proje / portföy ve kurumsal boyutta geliştirilmesi aşamalarını içeren sistematik bir risk yönetim modeli anlatılmaktadır. Her aşamada kullanılacak yaklaşım ve teknikler somut örnekler üzerinden aktarılmaktadır. Risk yönetiminin kritik başarı faktörleri, şirketlerde risk yönetimi karar destek sistemleri ve risk yönetim süreçlerinin diğer proje yönetim süreçleri ile entegrasyonu üzerinde durulmakta, katılımcıların sektörlerine uygun risk yönetimi uygulamaları örnekler üzerinden tartışılmaktadır. Risklerin analizine yönelik en yaygın yöntemlerden olan Monte Carlo Benzetimi anlatılıp, uluslar arası alanda geçerli yazılım uygulamaları (@Risk, Oracle Primavera Risk Analysis vb) üzerinden risk analizi uygulamaları tanıtılmaktadır.
KAZANIMLAR

Bu program sonunda katılımcılar;

• Beklenmedik/belirsiz piyasa koşullarının yaratacağı etkileri ölçebilir ve değerlendirebilir olacaklardır.

• Şirketlerde ve projelerdeki risklere göre planlar yapıp, bu risklerin etkilerine önceden hazırlıklı olunmasını sağlayacaklardır.

• Şirketlerin ve projelerin olumsuz durumları en az hasarla atlatmalarına katkıda bulunacak bilgileri edinmiş olacaklardır.

 

PROGRAM İÇERİĞİ Bölüm 1: Kurumsal (Portföy) Risk Yönetimi
 • Risk: Genel tanımlar
 • Risk Yönetimi: Genel Tanımlar
 • Kuruluşun Stratejik Planlaması ve Risk Yönetimi
 • Risk Bazlı stratejik Planlama Araç ve Teknikleri
 • Portföy Risk Analizi
Bölüm 2: Proje Risk Yönetimi
 • Proje Risk Yönetim Süreçlerine Genel Bakış
 • Proje Risk Yönetiminin Planlanması
 • Risklerin Tanımlanması: Risk listeleri, etki diyagramları, Proje SWOT analizi, risk haritaları
 • Risk Değerlendirmesi: Riskin büyüklüğünün belirlenmesine yönelik nicel ve nitel yöntemler
 • Risklerin Yönetilmesi ve Kontrolü: Risk yönetim stratejilerinin belirlenmesi ve risklerin proje süreçlerinde takip edilmesi
Bölüm 3: Proje Risk Yönetimi Süreçleri
 • Risk Yönetim Sürecinin İyileştirilmesi: Kritik başarı faktörleri, karar destek sistemleri proje yönetim süreçlerine entegrasyonu
 • Şirketlerde Risk Yönetimi: Uygulamalar ve örnekler

 

Bölüm 4: Risk Uygulamaları
 • Risklerin Analizi: Olasılığa dayalı yöntemler - (Monte Carlo Benzetimi)
 • Risk Analizinde Yazılım Uygulamaları (@Risk, Oracle Primavera Risk Analysis vb)

 

EĞİTMEN

Kerem TANBOĞA- Planlama, Proje Yönetimi Uzmanı

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1994 yılında mezun olmasını takiben aynı üniversitede Yapım Mühendisliği ve Yönetimi programında yüksek lisansını tamamlamıştır. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde doktora çalışmalarını tez aşamasında sürdürmektedir.
Ana uzmanlık alanı olan Proje Yönetimi, Planlama, Zaman ve Maliyet Yönetimi, takip ve denetimi konularında 25 yılı aşkın deneyime sahiptir. Primavera ile Proje Yönetimi konusunda ülkemizde öncü uygulamalar gerçekleştirmiş ve uluslar arası alanda da bu konuda ülkemizi temsil etmiştir. Bunun yanı sıra proje bazlı birçok firmaya Proje Planlama, Takip ve Kontrol konusunda sistem kurmuştur. Konu ile ilgili firmalar arası uyuşmazlıklarda bilirkişilik görevleri yürütmüştür, uluslar arası tahkim dosyaları üzerinde çalışmıştır.
Danışmanlık çalışmalarının yanı sıra konusundaki derin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere çok sayıda firmaya Proje Yönetimi, Takip ve Kontrol konuları ile Oracle Primavera P6 konusunda eğitimler vermekte ve sektörümüze bu alanda yetişmiş mühendisler sağlamaktadır. Bu amaçla, ayrıca ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde “İleri Planlama Uygulamaları ve Veri Analizleri” konulu hazırladığı yüksek lisans ders programı ile 2007 yılından itibaren yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nün düzenlediği Executive MBA programında da Proje Yönetimi konusunda dersler vermektedir.