Maliyet Planlama ve Kontrolü

 

 

AMAÇ Projelerde Maliyetlerin tahmin edilmesi ve bütçe aşamasından başlayarak, proje tamamlanmasına kadar olan süreçte; Maliyet Yönetimi unsurlarının tartışılarak projelerin karlılık hedeflerinin başarılmasına katkı sağlanmasıdır.
PROGRAM İÇERİĞİ
  • Projelerde Maliyet Kontrol Süreci
  • Projeler Neden Hedeflenen Maliyette Tamamlanamıyor?
  • Maliyet Kontrolünde Etkili 3 Ana Faktör
  • Maliyet Tahmin Yöntemleri
  • Maliyet Planlama – Bütçe Oluşturma
  • Maliyet – Para – Zaman (CCT) 
  • Proje Uygulama aşamasında Maliyet Kontrolü
  • Maliyet Kontrol Göstergeleri – Aksiyonlar
  • Kazanılmış Değer Analizi ve Yorumlama (EVA)
  • Maliyet Tamamlanma Öngörüsü (CTC)
  • Maliyet Raporlama
  • Öğrenme Döngüsü, Diğer Süreçlerle Entegrasyon

   

KATILIMCI PROFİLİ İnşaat/Taahhüt, Enerji, Savunma, Petrol, Havacılık ve Proje bazlı Üretim firmalarının üst yönetim ve tüm yönetim kadroları ile proje yönetimi, takip ve kontrolünde çalışan tüm personel ve maliyet kontrol mühendislerinin katılımına uygundur.
EĞİTMEN Kerem TANBOĞA- Planlama, Proje Yönetimi Uzmanı

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1994 yılında mezun olmasını takiben aynı üniversitede Yapım Mühendisliği ve Yönetimi programında yüksek lisansını tamamlamıştır. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde doktora çalışmalarını tez aşamasında sürdürmektedir.
Ana uzmanlık alanı olan Proje Yönetimi, Planlama, Zaman ve Maliyet Yönetimi, takip ve denetimi konularında 20 yılı aşkın deneyime sahiptir. Primavera ile Proje Yönetimi konusunda ülkemizde öncü uygulamalar gerçekleştirmiş ve uluslar arası alanda da bu konuda ülkemizi temsil etmiştir. Bunun yanı sıra proje bazlı birçok firmaya Proje Planlama, Takip ve Kontrol konusunda sistem kurmuştur. Konu ile ilgili firmalar arası uyuşmazlıklarda bilirkişilik görevleri yürütmüştür, uluslar arası tahkim dosyaları üzerinde çalışmıştır.
Danışmanlık çalışmalarının yanı sıra konusundaki derin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere çok sayıda firmaya Proje Yönetimi, Takip ve Kontrol konuları ile Oracle Primavera P6 konusunda eğitimler vermekte ve sektörümüze bu alanda yetişmiş mühendisler sağlamaktadır. Bu amaçla, ayrıca ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde “İleri Planlama Uygulamaları ve Veri Analizleri” konulu hazırladığı yüksek lisans ders programı ile 2007 yılından itibaren yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nün düzenlediği Executive MBA programında da Proje Yönetimi konusunda dersler vermektedir.