BIM-2 Building Information Modelling

 

AMAÇ

İkinci ve son seviyedeki bu eğitim programında katılımcılar proje sürecinin değişik safhalarında Yapı Bilgi Modellemesi ile ilgili programları basit ölçekte bir bina çerçevesinde uygulama şansı bulacaklardır. Bu eğitime ilk seviyedeki eğitimi alan profesyoneller katılabilirler. Bu eğitimde kullanıcıların kendi laptopları ile gelmeleri ve önceden belirtilen yazılımları kurmaları beklenmektedir.
PROGRAM İÇERİĞİ
 • Konsept Tasarımlar
  • BIM ve Mimari Konsept Projelendirme
  • Konsept Proje Maliyet Tahmini
 • Mimarlık ve Mühendislik Tasarımları
  • Mimari
  • Yapı Mekaniği
  • Mekanik
 • Yapı Bilgi Modellemesi ve Sürdürülebilirlik
  • Veri Transferi
  • Enerji Verimliliği Hesapları
  • Aydınlatma Analizi
  • Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (Computational Fluid Dynamics - CFD) ile Havalandırma ve Rüzgar Analizi
 • Yapım Yönetimi
  • Yapım Simülasyonu - 4D
  • İleri Maliyet Tahmini - 5D
  • Proje Koordinasyonu ve Disiplin Çakıştırmaları
  • Proje Planlama
  • Teknik Şartnameler
 • BIM ve Operasyon Süreçleri Yönetimi (FM)
KATILIMCI PROFİLİ BIM konusunda bilgi edinmek isteyen proje yönetimi Orta ve Üst Seviye Yöneticiler ile Proje Yönetiminde yer alan kadrolar için uygundur.
EĞİTMENLER Doç. Dr. Ali Murat TANYER - MSc, PhD, LEED AP BD+C; O+M, BREEAM Uluslararası Değerlendiricisi
ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden 1997 yılında mezun olmasını takiben aynı bölümde Yapım Yönetimi konusunda yüksek lisans yapmıştır. İngiltere’deki Salford Üniversitesi’nde 2000 yılında başladığı doktora çalışmalarını 2005 yılında başarıyla tamamlamış ve yapım sürecini destekleyen bilgi teknolojileri konusunda uzmanlaşmıştır.
2006 yılından beri ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Verdiği dersler arasında Professional Practice, Theory and Practice of Building Information Modelling ve Green Building Design and Delivery yer almaktadır.
Uzmanlık alanları arasında yapılı çevre için bilgi ve iletişim teknolojileri, yapım yönetimi, yüksek performanslı-yeşil bina tasarımı ve yapım teknolojileri sayılabilir. İlgili konu başlıklarında hakemli dergi, kitap ve konferanslarda yayınlanan çeşitli makaleleri mevcuttur
.

 

Yrd. Doç. Dr. M. Koray PEKERİÇLİ -MSc, PhD
ODTÜ Mimarlık Bölümü'nden 2000 yılında mezun olmuş, 2001/2002 yılında İngiltere'de
Reading Üniversitesi'nde Yapım Yönetimi alanında yüksek lisans çalışması yapmıştır. Yapım Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri üzerine doktora çalışmalarına 2003 yılında ABD'de Carnegie Mellon Üniversitesi'nde başlamış ve 2006-2011 yılları arasında İngiltere'de Reading Üniversitesi'nde devam ederek sonlandırmıştır.
2011 yılından beri ODTÜ Mimarlık Bölümü'nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Verdiği dersler arasında Building Detail Modelling, Theory and Practice of Building Information Modelling, ve Digital Media yer almaktadır.
Uzmanlık alanları arasında yapılı çevre için bilgi ve iletişim teknolojileri, yapım yönetimi, yüksek performanslı-yeşil bina tasarımı ve yapım teknolojileri sayılabilir. İlgili konu başlıklarında hakemli dergi, kitap ve konferanslarda yayınlanan çeşitli makaleleri
mevcuttur.