Şirketlerde/Projelerde Bütçe Oluşturma ve Etkin Yönetimi Eğitimi

 

AMAÇ

Günümüzün rekabetçi ve yüksek riskli iş ortamında stratejik planlamanın en temel taşlarından birisidir bütçe. Gelir ve giderleri planlamak, hedefler doğrultusunda sonuçları analiz etmek ve gözlemlemek; kısa, orta ve uzun vadede yol gösterici haritadır. Bu eğitimde bütçe ve kontrolün önemi, süreçleri, oluşturulması, kontrol edilmesi ve sistematik olarak işletilebilmesi ile ilgili bilgiler verilecektir. Eğitim sırasında yapılacak farklı uygulama örnekleri ile bilgilerin pratik olarak nasıl uygulandığı anlaşılmış olacaktır. Bütçelenmiş mali tabloların oluşturulması ile de sonuçların finansal olarak test edilmesi sağlanacaktır.  

PROGRAM İÇERİĞİ
 • Şirket stratejisi ve bütçe
 • Bütçenin tanımı ve faydaları
 • Bütçelenen finansal tablolar
 • Tahmin yöntemleri
 • Bütçe süreçleri ve dahil olanlar
 • Birim, işletme, proje ve şirket bütçeleri
 • Bütçe oluşturma
 • İşletme bütçesi oluşturma
 • Proje bütçesi
 • Bütçe kontrolü ve analizi 
 • Projelerde kazanılmış değer yöntemi
 • Bütçe raporlama
KAZANIMLAR

Bu programın sonunda katılımcılar;

 • Bütçenin şirketler için önemi ve stratejik rolünü anlayıp,
 • Bütçe süreçlerini öğrenecek,
 • Birim, işletme, proje ve şirket bütçelerinin farkını öğrenip,
 • İşletme bütçesinin oluşturulması ve mali tabloların bütçelenmesini uygulamalı olarak yapacak,
 • Bütçenin kontrol edilmesi ve sapmalarının analiz edilmesini öğrenecek,
 • Proje bütçesi oluşturulması ve proje bazında sapma analiz yöntemlerini görecektir.
EĞİTMEN

Tilmiz BARUTOĞLU-İnşaat Mühendisi,Finans Uzmanı

1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve İşletme Master derecesini 1992 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Drexel Üniversitesi’nden almıştır.
Kariyerine Finansbank A.Ş. Hazine Departmanında Uzman olarak başlamış, daha sonra Türkpetrol Holding A.Ş.’de Finansman Müdür Yardımcısı ve Finans Müdürü pozisyonlarında olmak üzere toplam altı yıl çalışmıştır. Holding’in petrol, gemi inşaat, turizm, perakende ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren 24 şirketinin tüm finansman işlemlerini yönetmiştir.Barutoğlu 2000 yılında Eğitim ve Danışmanlık Şirketi olan Done Ltd. Şti.’nde eğitmen olarak banka çalışanlarına çeşitli finans konularında eğitimler vermiştir. 2012 ile 2017 yılları arasında Rönesans Enerji’de Finans Müdürü olarak görev yapmış, 15 şirketin muhasebe ve finans operasyonlarını yönetmiş, ayrıca doğalgaz, hidroelektrik ve kömür santralleri olmak üzere 40’dan fazla Enerji Yatırım Projelerini analiz etmiş, karlılık ve finansman opsiyonlarını değerlendirip fiyatlamalarını yapmıştır. Orta ve büyük ölçekteki iki enerji projesinin de proje geliştirme ve finansman süreçlerini tamamlamıştır. Uzmanlık Konuları; Finansal Model Hazırlama, Finansal Analiz, Şirket ve Yatırım Değerleme, Finansal Planlama, Finansal Raporlama ve Nakit Yönetimi olarak özetlenebilir.