İnşaat Projelerinde İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Sistemleri Yönetimi

 

Modül 1: Projelerde İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Sistemleri
Modül 2: Proje/Şantiye bazlı İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Durum Analizi Çalıştayı

 

 

AMAÇ
Günümüzde insan sağlığının ve çevrenin ön planda olması, güvenli çalışma alanlarının ve çevresel faktörlerin korunmasının özellikle uluslararası projelerde beklenmesi, yönetici ve yönetici adaylarının bu bilgilerle de donanmış olmasını gerekli kılmaktadır. Eğitimin amacı uygulamalı pratik örnekler yardımıyla İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Sistemlerinin gereklerinin ve dikkat edilmesi gereken konuların katılımcılara aktarılmasıdır.

 

PROGRAM İÇERİĞİ
  • İnşaat/Enerji Projelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri
  • Kaza teorisi
  • Acil durumlar
  • Kaza raporlama teknikleri
  • Risk analizi, tedbirlerin önceliklendirilmesi
  • Yasal gereklilikler
  • Yüksekte çalışma, yangın, basınçlı kaplar, kimyasallar, kesici ve delici ekipmanlar
  • İnşaat/Enerji Projelerinde Çevre Yönetim Sistemleri
  • Çevresel Risk Analizi
  • Çevre kazaları, yapılması gerekenler

Anlatımları takiben, konu ile ilgili vaka incelemesi, örnek fotoğraflar , uygulama filmleri gösterimleri ile katılımcıların pratik beceriler edinmeleri amaçlanmaktadır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

İnşaat / Enerji ve Taahhüt şirketlerinin İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetimi ile ilgili konularda görev yapan her seviyeden çalışanı için uygundur.

 

EĞİTMEN Serdar BİTİK - IRCA Kayıtlı Baş Denetçi, Eğitimen, Danışman

 

ODTÜ Metalurji Mühendisliğinden 1987 yılında mezun olan Serdar BİTİK 32 yıllık sektörel uygulamalar ve Kalite Yönetim Sistemleri uygulama, denetleme deneyimine sahiptir. 2000 – 2019 yılları arasında 2000’den fazla kuruluşun denetimini gerçekleştirmiş, 120 den fazla kuruluşa danışmanlık hizmetleri sağlamış ve 60 ın üzerinde kurum ve kuruluşa eğitim vermiştir. ISO 500 listesinde bulunan birçok büyük ölçekli kuruluşta Kalite, Çevre ve İSİG sistemleri uygulamaları gerçekleştirmiş olan Bitik, verdiği sistem, dokümantasyon ve denetçi eğitimleri ile bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, sektörde kalite profesyonelleri ve denetçilerin yetişmesine katkıda bulunmaktadır. Bitik ISO 9001, ISO 14001,ISO45001 ,ISO 50001 ve ISO 17021 Baş denetçiliği ile VW Otomotiv Baş denetçiliği sertifikalarına sahiptir.