Uluslar arası Finansal Raporlama Standardı (UFRS) ve Uygulamaları

 

 

AMAÇ
Eğitimin amacı, Uluslar arası Finansal Raporlama Standartlarının doğru şekilde uygulanmasını sağlamak ve uygulamalar sırasında karşılaşılabilen sorunlara yönelik çözüm önerilerinin katılımcılara aktarılmasıdır.

Özellikle firmaların muhasebe ve finans birimlerinde, kurumsal ve ticari kredi süreci içinde bulunan çalışanların faaliyet raporlarından yola çıkarak kredi analizi yapmalarında yardımcı olacak bilgiler aktarılmaktadır. VUK çerçevesinde hazırlanan mali tablolardan farklılıkları ortaya konulmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile tüm işletmelerde muhasebe işlemleri ve finansal raporlamaya ilişkin olarak uygulanması zorunlu kılınan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile ilgili bilgilendirme yapılmakta ve Standartların uygulanmasına ve analizine ilişkin yetkinlik kazandırılmaktadır.
KAZANIMLAR
Eğitim sonunda katılımcılar;
 • Yeni TTK dolayısıyla değişen Sermaye piyasası Kurumu ve Kamu Gözetim Kurumu mevzuatlarına göre yapılması gerek işlemleri öğrenecekler,
 • UFRS, TMS içeriklerini anlayarak, finansal raporlama konusunda edindikleri bilgileri iş hayatında kullanma konusunda gelişecekler,
 • Bağımsız denetim uygulamalarının esasları konusunda bilgi sahibi olacaklar, yapılacak denetimler için hazırlanması gereken dokümanları öğrenecek, raporlamaların ve denetimin aşamaları hakkında bilgi sahibi olacak, aşamaları takip edip yorumlayabilecek ve denetim sonuçlarını anlayabileceklerdir.
PROGRAM İÇERİĞİ
 • Muhasebenin Temel Kavramları, İlkeleri ve Genel Muhasebe
 • Finansal Raporlama
 • Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
 • Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ
 • Bağımsız Denetim
 • UFRS – TMS Temel Kavramlar
 • Bağımsız Denetime ilişkin Düzenlemeler
 • Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetim Standartları Tebliğ ve Düzenlemeleri
 • Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları
EĞİTMEN Meltem DOĞANAY-Finans, Muhasebe ve Bankacılık Uzmanı

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1993 yılında mezun olmuş; iş hayatına İktisat Bankası Ankara Şubesi’nde başlamıştır. 1998 yılına kadar ilgili bankanın çeşitli bölümlerinde çalışmış ve bankacılık konusunda gerek kurum içi gerekse kurum dışı birçok eğitim almıştır. 1997-1998 yıllarında ODTÜ’de “ Üst Düzey Yöneticiler İçin İşletmecilik Sertifika” programını tamamlamıştır. Aynı dönemde Metiş Holding A.Ş. bünyesinde Finans Müdürlüğü kurulması çalışmalarına katılmış devamında sözkonusu firmada Finans Uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2003 yılında Mali Müşavir ünvanını alarak hem finans hem de muhasebe birimlerinde çalışmaya devam etmiştir. 2005 yılında Metiş Holding A.Ş. Finans Müdürü olmuş ve 2009 sonuna kadar görevini sürdürmüştür. 2015 yılında Başkent Üniversitesi’nden Bağımsız Denetçi ünvanını alımıştır.
2010 yılından bu tarafa Finansal ve Kurumsal Yönetim, Yurtiçi ve Uluslararası Proje ve Ticaret Finansmanı, Risk Analizi – Borç ve Kredi Yönetimi, Finansal Yapılandırma,Bütçeleme ve Finansal tahmin Finansal Muhasebe, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Vergi ve Yasal Yükümlülükler, Sözleşmelerin Ticari ve Mali Boyutları ile Müzakereleri, Nakit Yönetimi ile Kurumsal ve Bireysel Bankacılık konularında firmalara danışmanlık yapmaktadır. Aynı zamanda Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetmenlik hizmetlerini sürdürmektedir.
Aynı zamanda Yapı Kurumsal Akademi firması bünyesinde eğitmen olarak piyasa tecrübelerini paylaşmakta, uzman olduğu konularda farklı sektörlerden bir çok özel şirket ve kamu kuruluşuna yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Konusu ile ilgili Avrupa Birliği projelerinde görev almaktadır.