Matlab 1-2

 

 

 

AMAÇ

İş hayatında verilerle çalışan uygulayıcı ve yöneticilerin veri analiz uygulamalarında temel MATLAB fonksiyonlarını ile işlemlerini gerçekleştiren kullanıcıların uygulama kabiliyetlerinin bir üst seviyeye çıkarılması amaçlanmaktadır. Programlama diliyle yazılabilen algoritmalarla büyük verilerini verimli bir şekilde analiz etmek, özel çözüm yazılımları yazmak isteyen uygulamacılar için de gelişmiş bir hesaplama aracıdır. Eğitimde, teknik hesaplamalar için çok kuvvetli bir dil olan MATLAB dünyasına giriş amaçlanmaktadır.

Matlab 1

PROGRAM İÇERİĞİ

  • Vektörler ve Diziler: Veri toplama, İşleme, Matris işlemleri
  • Temel MATLAB yerleşik fonksiyonları kullanma
  • MATLAB ile Programlama: Temel veri işleme, Programlama komutları
  • Programı Yürütme Kontrolü: Kod blokları, Koşullu Yürütme, Yineleme, Döngüler, Algoritma yazılımı
  • Fonksiyonlar: Soyutlama ve Kapsülleme, Fonksiyon Yazma
KATILIMCI PROFİLİ
Bu eğitim MATLAB ile yeni tanışan kişiler için tasarlanmıştır. Verilerini algoritmalar veya gelişmiş fonksiyonlar yardımıyla işlemek, değiştirmek, kendi özel fonksiyonlarını yazabilmek isteyen yönetici ve çalışanlara uygundur.

Matlab 2

PROGRAM İÇERİĞİ

  • Karakter Dizileri: Format dönüştürme, Karakter sınıfındaki Veri İşlemleri
  • Hücre Diziler ve Yapılar: Farklı sınıflardaki verileri saklayabilmek, Yapı dizileri oluşturmak ve işleme algoritmaları
  • Dosya Okuma ve Yazma: Farklı dosya tiplerinden Veri Çekme, İşleme, Veriyi dış Dosyaya Yazdırma Fonksiyon ve Algoritmaları
  • Çizim: 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu Grafikler, Fonksiyona, Veriye bağlı Yüzey çizimleri
  • Aylık Verilere Polinom, Eğri Uydurma, İnterpolasyon tipleri, Fonksiyonda Lokal Minumum hesaplanması
KATILIMCI PROFİLİ
Bu eğitim, temel MATLAB fonksiyonlarına hakim kullanıcılar için tasarlanmıştır. Veri çıktılarını farklı formlarda saklayabilmek, başka dosyalara aktarmak, raporlama yapmak, gelişmiş grafikler kullanabilmek isteyen yönetici ve uygulayıcılara uygundur.
EĞİTMEN
Aslı ÜSTÜNER - Makina Yüksek Mühendisi,MBA

 

Bilkent Üniversitesine katılmadan önce Arçelik’te tasarım ve ürün geliştirme mühendisi olarak görev yapan Aslı Üstüner, yüksek lisans eğitimini 1993’te Amerika’da New Hampshire Üniversitesinde Makine Mühendisliği bölümünde ‘Sonlu elemanlar yöntemiyle lineer olmayan analiz’ üzerine tamamlamıştır. Lisans derecesini 1991 yılında ODTÜ Makine Mühendisliğinden almış, 1999 yılında ise ODTU İşletme bölümünde ‘Yöneticiler için İşletmecilik Programını’ (EMBA) tamamlamıştır.
Arçelik’teki çalışmalarından ‘Bulaşık Makinelerinde Ayarlanabilir Raf Mekanizması’ konusunda bir patenti bulunan Üstüner halen ‘Mühendisler için Hesaplamaya Giriş’, ‘Sosyal Bilimler için Programlama ve Hesaplamaya Giriş derslerini vermekte, MATLAB, bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar uygulamaları konularında çalışmalar yapmaktadır.