Teknik Yöneticiler ve Mühendisler için Finans Eğitimi

AMAÇ

Eğitimde paranın zaman değeri, bileşik faiz, indirgenmiş nakit akımı, finansal değerleme, rasyo analizleri kavramları anlatılmakta; indirgenmiş nakit akımı ve diğer değerleme yöntemleri ile şirketlerin kaynaklarının en verimli şekilde nereye ve nasıl yönlendirilmesi gerektiği konusu ele alınmaktadır.

Eğitimin amacı, teknik altyapıya sahip katılımcılara şirketlerin finansal durumlarını incelemeleri, doğru yorumlayıp analiz edebilmeleri ve geleceğe dönük karar alabilmeleri için gerekli bilgileri sunmaktır. Programda Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanmış mali tabloların nasıl kullanılması gerektiği ve işleyişi hakkında bilgiler verilmektedir. Mali tabloları ve finansal verileri analiz ederek gelecekle ilgili doğru aksiyonların nasıl alınması gerektiği tartışılmakta, yapılan aksiyonların şirketin finansal yapısını nasıl etkilediği hakkında çalışmalar yapılmaktadır.

PROGRAM İÇERİĞİ
 • Finans ve Muhasebe Kavramları
 • Finansal Yönetim Nedir?
 • Başlıca Mali Tablolar
  - Bilanço
  - Gelir Tablosu
 • - Nakit Akımı Tablosu
 • Paranın Zaman Değeri Kavramı
  - Basit Faiz / Bileşik Faiz
  - Bugünkü Değer / Gelecekteki Değer (PV/FV)
 • - Net Bugünkü Değer
  - İç Verim Oranı (IRR)
 • Yatırım Araçları ve Finansal Hesaplamaları
 • Finansal Analiz
 • Mali Analiz
  - Yatay Analiz
  - Dikey Analiz
 • - Trend Analizi
  - Rasyo Analizleri

   

EĞİTMEN
Tilmiz BARUTOĞLU - İnşaat Mühendisi, Finans Uzmanı

 

1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve İşletme Master derecesini 1992 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Drexel Üniversitesi’nden almıştır.
Kariyerine Finansbank A.Ş. Hazine Departmanında Uzman olarak başlamış, daha sonra Türkpetrol Holding A.Ş.’de Finansman Müdür Yardımcısı ve Finans Müdürü pozisyonlarında olmak üzere toplam altı yıl çalışmıştır. Holding’in petrol, gemi inşaat, turizm, perakende ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren 24 şirketinin tüm finansman işlemlerini yönetmiştir.Barutoğlu 2000 yılında Eğitim ve Danışmanlık Şirketi olan Done Ltd. Şti.’nde eğitmen olarak banka çalışanlarına çeşitli finans konularında eğitimler vermiştir. 2012 ile 2017 yılları arasında Rönesans Enerji’de Finans Müdürü olarak görev yapmış, 15 şirketin muhasebe ve finans operasyonlarını yönetmiş, ayrıca doğalgaz, hidroelektrik ve kömür santralleri olmak üzere 40’dan fazla Enerji Yatırım Projelerini analiz etmiş, karlılık ve finansman opsiyonlarını değerlendirip fiyatlamalarını yapmıştır. Orta ve büyük ölçekteki iki enerji projesinin de proje geliştirme ve finansman süreçlerini tamamlamıştır. Uzmanlık Konuları; Finansal Model Hazırlama, Finansal Analiz, Şirket ve Yatırım Değerleme, Finansal Planlama, Finansal Raporlama ve Nakit Yönetimi olarak özetlenebilir.