Planlama ve Maliyet Kontrol Eğitimi

 

 

 

AMAÇ
Planlama ve maliyet kontrolü konusunda kendini yetiştirmek isteyen proje yöneticileri ve mühendislerin zaman ve kaynak yönetiminin esaslarını kavrayarak planlama ve maliyet kontrol becerilerini arttırmalarını sağlamaktır.

 

KAZANIMLAR
Bu eğitimin sonunda katılımcılar;
 • Projelere hedef bazlı (süre/maliyet) bakabilme ve gerekli aksiyonları alabilme yetkinliğini kazanacak,
 • Projeleri zamanında tamamlamak için kullanılan yöntem ve tekniklere hakim olacak,
 • Projeleri hedeflenen maliyetle tamamlamak için gereken maliyet kontrol sistemlerini öğrenecek, bunları kendi şirketlerine göre yorumlayabileceklerdir.
PROGRAM İÇERİĞİ
 • Planlamaya giriş, proje yönetiminin ana bilgi alanlarından zaman ve kaynak yönetimi,
 • Kritik Yörünge Metodu (CPM),
 • Ağ analizi ve hesaplamaları (Toplam bolluk hesabı),
 • Projelerde adam-saat, para, malzeme, makine ekipman gibi kaynakların yönetimi,
 • Kaynak dengeleme ve analiz,
 • Planlamada detay seviyeler,
 • Zaman yönetiminde kazanılmış değer analizi ve yorumlanması,
 • Planlamada kullanılan ortam ve yazılımlar (MS Excel, MS Project, Oracle Primavera P6 vb)
 • Projelerde Maliyet Kontrol Süreci,
 • Proje Bütçeleri,
 • Kazanılmış Değer Analizi (EVA),
 • Maliyet takip ve raporlama, performans gösterge ve ölçütleri,
 • Maliyet Tamamlanma Öngörüsü (CTC),
 • Zaman ve Maliyet Yönetimi Entegrasyonu.
EĞİTMEN Kerem TANBOĞA- Planlama, Proje Yönetimi Uzmanı

 

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1994 yılında mezun olmasını takiben aynı üniversitede Yapım Mühendisliği ve Yönetimi programında yüksek lisansını tamamlamıştır. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde doktora çalışmalarını tez aşamasında sürdürmektedir.
Ana uzmanlık alanı olan Proje Yönetimi, Planlama, Zaman ve Maliyet Yönetimi, takip ve denetimi konularında 25 yılı aşkın deneyime sahiptir. Primavera ile Proje Yönetimi konusunda ülkemizde öncü uygulamalar gerçekleştirmiş ve uluslar arası alanda da bu konuda ülkemizi temsil etmiştir. Bunun yanı sıra proje bazlı birçok firmaya Proje Planlama, Takip ve Kontrol konusunda sistem kurmuştur. Konu ile ilgili firmalar arası uyuşmazlıklarda bilirkişilik görevleri yürütmüştür, uluslar arası tahkim dosyaları üzerinde çalışmıştır.
Danışmanlık çalışmalarının yanı sıra konusundaki derin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere çok sayıda firmaya Proje Yönetimi, Takip ve Kontrol konuları ile Oracle Primavera P6 konusunda eğitimler vermekte ve sektörümüze bu alanda yetişmiş mühendisler sağlamaktadır. Bu amaçla, ayrıca ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde “İleri Planlama Uygulamaları ve Veri Analizleri” konulu hazırladığı yüksek lisans ders programı ile 2007 yılından itibaren yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nün düzenlediği Executive MBA programında da Proje Yönetimi konusunda dersler vermektedir.