Sözleşmelerde Hak Talepleri Yönetimi (Claim Management) ve Uyuşmazlıkların Çözümü

AMAÇ

Sözleşmeler ile yürütülen tüm ticari faaliyetlerde sözleşmelerin doğru hazırlanması ve faaliyetler ile sözleşmenin birlikte doğru bir şekilde yönetilmesi, hak taleplerinin zamanında ve etkin şekilde yapılması hem sözleşme hazırlayan kişiler hem de sözleşmeler yolu ile belirli yükümlülükleri üstlenen pozisyonlar için kritik önem arz eden unsurlardır.

Bu eğitimde, Borçlar Kanunu ve uluslar arası hukuk çerçevesinde sözleşmelerin hukuksal anlamı ve kritik unsurları ile tanıtımı yapılmakta, sözleşmelerde yer alan önemli ilkeler ve maddeler yorumlanmakta, bu maddelerin sonuçları ve olası riskler hakkında bilgi verilmekte, bu kapsamda farklı senaryolar tartışılmakta ve sözleşme hazırlanırken ve/veya imzalanırken dikkat edilmesi gereken noktalar açıklanmaktadır.

Faaliyetlerin yürütülmesi sırasında karşılaşılabilecek taraflar arasındaki uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıklardan kaynaklı hak talepleri, bu konuda izlenilmesi gereken yöntemler üzerinde durulmaktadır. Uyuşmazlık çözümünde kullanılabilecek alternatif yöntemler ve bunların avantaj/dezavantajları de eğitim kapsamında ele alınmaktadır.

Eğitim hem teknik kadroların hem de hukukçuların katılımına uygun olarak düzenlenmiştir ve teorik bilgilerin yanı sıra, gerçek yaşanmış vakaların hukuksal açıdan ele alınmaları yolu ile katılımcılara sözleşme/uyuşmazlık yönetimi konusunda güncel bilgiler verilmesi de hedeflenmektedir.

PROGRAM İÇERİĞİ
A. Sözleşmeler ve Sözleşme Hukuku
 • Sözleşmesi kavramı
 • Sözleşmenin kurulması
 • Sözleşmede şekil
 • Eser sözleşmesi niteliği ve tarafların hakları ve borçları

B. Sözleşmelerde Hak Talepleri (Claim)

 • Sözleşmenin ifa edilmesi ve bu aşamada karşılaşılabilecek hak talepleri
 • Sözleşmenin ifa edilmemesi ve bu aşamada karşılaşılabilecek hak talepleri
 • Ayıplı ifa ve hak talepleri
 • Temerrüt ve hak Talepleri
 • Ayıplı ifa ve eksik ifa arasında farklar ve sonuçları

C. Sözleşme Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözümü

 • Sözleşmelerin hazırlanması aşamasında dikkat edilmesi gerekenler
 • Ceza koşulu ve türleri
 • Olası uyuşmazlıklar ve yönetimi
 • Uyuşmazlıkların çözümü ve farklı çözüm yöntemleri
 • Uygulanacak hukuk
 •  

KAZANIMLAR

Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 • Sözleşmelerinin temel özelliklerini ve kanunların ilgili hükümlerini öğrenecek,

 • Sözleşme yönetiminde karşılaşılabilecek riskleri kavrayacak,
 • Sözleşmeler bağlamında ortaya çıkabilecek farklı hak taleplerini ve bu talepler karşısında yapılabilecek savunmaları inceleyecek,
 • Sözleşmeleri hazırlarken ve akdederken dikkat etmeleri gereken unsurları öğrenecek,
 • Kendi durumlarına uygun sorulara güncel uygulamalar ve kararlar ışığında cevap almış olacaklardır.
EĞİTMEN Av. Arb. Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL

 

Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden lisans, University of London, London School of Economics and Political Science’dan yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden ise doktora derecesini aldı.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde akademik hayatına başladı. Daha sonra aynı Fakülte’de Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak görev yapan Akipek Öcal, Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunda Müdür, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Hukuk Müşaviri ve Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi Dekanlığı, TED Üniversitesi rektör yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Tüketici Hukuku, Taşınmaz Hukuku, Bankacılık Hukuku, Enerji Hukuku, Sağlık Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konularında lisans ve lisansüstü dersler vermiş olup, çeşitli konularda araştırmaları, çok sayıda yayını bulunmaktadır.
Aynı zamanda avukat ve arabulucu olan Akipek Öcal yurt içi ve yurt dışı (ICC) birçok tahkimde de taraf hakemi ve baş hakem olarak görev almıştır.
Adalet Bakanlığı bünyesinde uzman arabuluculuk kitaplarının yazımında görev yapmış ve tüm kitaplarda editör olarak çalışmıştır. Halen uzman arabuluculuk eğitimleri vermekte olup, arabulucuların yetiştirilmesine önemli bir katkı vermektedir.
Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, Kasım 2018’den bu yana TED Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmanın yanında, Objektif Arabuluculuk ve Alternatif Çözüm Merkezi’nin kurucu ortaklarından olup arabuluculukta iş hukuku, ticaret hukuku, tüketici hukuku, inşaat hukuku alanlarında uzmanlığı bulunmaktadır.