İnşaat/Enerji Sektöründe Sözleşmeler Hukuku ve Standard (FIDIC/NEC), Ad Hoc Sözleşme Yönetimi Uygulamaları

(Teknik Kadrolar ve Hukukçular İçin)

Bu eğitim Yapı Kurumsal Akademi ve Yazıcı Hukuk Bürosu işbirliği ile düzenlenmektedir.

 

AMAÇ
İnşaat/Taahhüt ve Enerji sektöründe sözleşmelerin başarılı bir şekilde yönetimi günümüzde sadece hukukçuların değil, Proje Yönetiminde yer alan tüm kadroların sözleşmenin esasları, maddeleri ve yaptırımları konusunda bilgi sahibi olmaları ile sağlanabilmektedir. Bu eğitimde, ulusal ve uluslararası projelerde kullanılan farklı tip inşaat sözleşmelerinin tanıtımı ve maddelerinin yorumlanması, bu maddelerin sonuçları ve olası riskler hakkında bilgi verilmesi, farklı senaryoların tartışılması, öngörülü (pro active) sözleşme yönetimi ve olası husumetlere karşı önceden hazırlık yapılması (claim building) hususunda yetkinlik kazanılması hedeflenmektedir. Eğitim hem teknik kadroların, hem de hukukçuların katılımına uygun olarak düzenlenmiştir ve teorik bilgilerin yanı sıra, gerçek yaşanmış vakaların hukuksal açıdan ele alınmaları yolu ile katılımcılara sözleşme yönetimi konusunda pratik beceriler kazandırılması da hedeflenmektedir.

 

PROGRAM İÇERİĞİ
 • Standart inşaat sözleşmeleri tipleri (FIDIC, NEC) ve Ad Hoc inşaat sözleşmeleri,
 • İnşaat sözleşmelerinin asli ve tali unsurları (teminatlar, fesih, tahkim vb.),
 • Türk Borçlar Kanununun inşaat sözleşmelerine uygalanan hükümleri (kusur, sorumluluk, gecikme, sözleşmenin feshi, teslimatın reddi, uyarlama davaları vb),
 • Öngörülü sözleşme yönetimi, olası riskler,
 • Uluslararası inşaat sözleşmeleri imzalarken dikkat edilmesi gereken hukuki ipuçları,
 • İnşaat sözleşmelerinde henüz bir husumet çıkmadan, olası bir husumete karşı önceden hazırlık yapılması,
 • İnşaat sözleşmelerine dair örnek vakalar ve Yargıtay kararları,
 • Taşeronluk anlaşmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar, açıklanmaktadır.
Anlatım sırasında, yaşanmış inşaat projeleri ile bu projelere dair aktedilmiş inşaat sözleşmelerinden, yaşanan sorunlardan ve çözümlerinden örneklemeler yapılmaktadır ve kritik konulara dikkat çekilmektedir.
KATILIMCI PROFİLİ
 • İnşaat şirketlerinin üst ve orta düzey yöneticileri,
 • İnşaat Mühendisleri ve inşaat sektöründe merkez ve şantiyelerde çalışan proje yöneticileri, yönetici adayları,
 • Proje yönetim sürecinde yer alan tüm yöneticiler, inşaat şirketlerinde çalışan avukatlar.

 

EĞİTMEN Bilge MÜFTÜOĞLU - Avukat, Hukuk Danışmanı

 

1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Lisans öğrenimini tamamlamıştır. Yazıcı Avukatlık Ortaklığı'nda yönetici ortak olarak görev yapan Bilge MÜFTÜOĞLU, altyapı ve inşaat projeleri ve finansmanı, enerji, şirket devir ve birleşmeleri ve tahkim konularındaki hukuk danışmanlığı hizmetlerini 20 yılı aşkın zamandır aynı çatı altında sürdürmektedir. Çalışmaları arasında ülkemizin önde gelen Yap-İşlet ve Yap-İşlet-Devret projelerinin sözleşmelerinin yönetimi, uluslar arası projelere yönelik kredi anlaşmaları ve diğer finansman anlaşmalarının yorumlanması ve müzakeresi, İnşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, ICC, LCIA, AAA gibi uluslararası tahkim kurumları ve ICSID nezdinde yürütülen tahkim prosedürleri yer almaktadır.