İnşaat/Taahhüt ve Enerji Projelerinde Uygulamalı İç Denetçi Yetiştirme Programı (Program Kuruluşa Özgü Olarak Verilmektedir)

 

Modül 1: Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi
(ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007)
Modül 2: İç Denetçi Yetiştirme Programı
(Proje ve Şantiye Uygulamalı)

 

 

AMAÇ İnşaat/Taahhüt ve Enerji sektörü yapısı ve özelliklerine uygun olarak bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaç duydukları iç denetçilerin uygulama ile iç içe bir ortamda yetiştirilmelerinin sağlanmasıdır. Program kapsamında Modül 1 ile iç denetçi olarak faaliyet gösterecek kişilerin sahip olmaları gereken Entegre Yönetim Sistemleri Standartları bilgisi kazandırılmaktadır. Modül 2 ile de bu temel bilgiler ışığında etkili bir iç denetim yapılabilmesi için gerekli denetçilik bilgi ve becerileri kazandırılmaktadır. Modül 2, şirketin mevcut projeleri ve şantiyeleri incelenerek kendi projelerine yönelik riskler ön plana alınarak işlenmekte ve katılımcılara şantiyede uygulamalı denetim yaptırılarak aksiyon planı çıkartmaları sağlanmaktadır.
PROGRAM İÇERİĞİ Modül 1: Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi (2 Gün)
 • Kalite Yönetim Sistemlerinin Amacı, Yapısı ve Özellikleri
 • Entegre Yönetim Sistemi Standartları (ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007)
 • Politika, Hedefler, Yönetim Gözden Geçirme, Süreç Yönetimi, Performans Analizi
 • İSİG ve Çevresel Risk Analizi, Aksiyon Planları
 • Kaza Teorisi, Kazalar, Ucuz Atlatmalar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet
 • Çevre ve İSİG mevzuatları, dökümantasyon, kayıtların kontrolü
 • Sürekli İyileştirme
Modül 2: İç Denetçi Yetiştirme Programı (Proje ve Şantiye Uygulamalı)
  • Şirketin Yapısı ve Mevcut Projelerin (Şantiyeler) Eğitmen tarafından analizi, riskler ile ilgili eğitmen tarafından ön çalışma (1 Gün)
  • İç denetçi eğitiminin şirketin projeleri esas alınarak verilmesi (3 Gün)
  • Denetim Planı, Denetçi Özellikleri
  • Standartların maddelerinin denetçi gözüyle irdelenmesi
  • Şirketin projelerine özgü risklerin incelenmesi
  • Denetçi becerilerini geliştirmek için teatral sınıf içi uygulamalar
  • Uygulamaların yorumlanması, bireysel becerilerin geliştirilmesi ve sınav
  • Katılımcıların eğitmen gözetiminde şirketin örnek bir şantiyesinde denetim gerçekleştirmeleri, sonuçların analizi ve aksiyon planı oluşturma (1 Gün)
  İnşaat ve Enerji Şirketlerinin Merkezleri ile Yurtiçi ve Yurtdışı tüm şantiyelerinde düzenlenebilmektedir.
EĞİTMEN Serdar BİTİK -IRCA Kayıtlı Baş Denetçi, Eğitmen, Danışman

 

ODTÜ Metalurji Mühendisliğinden 1987 yılında mezun olan Serdar BİTİK 32 yıllık sektörel uygulamalar ve Kalite Yönetim Sistemleri uygulama, denetleme deneyimine sahiptir. 2000 – 2019 yılları arasında 2000’den fazla kuruluşun denetimini gerçekleştirmiş, 120 den fazla kuruluşa danışmanlık hizmetleri sağlamış ve 60 ın üzerinde kurum ve kuruluşa eğitim vermiştir. ISO 500 listesinde bulunan birçok büyük ölçekli kuruluşta Kalite, Çevre ve İSİG sistemleri uygulamaları gerçekleştirmiş olan Bitik, verdiği sistem, dokümantasyon ve denetçi eğitimleri ile bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, sektörde kalite profesyonelleri ve denetçilerin yetişmesine katkıda bulunmaktadır. Bitik ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 ve ISO 17021 Baş denetçiliği ile VW Otomotiv Baş denetçiliği sertifikalarına sahiptir.