Stratejik Yönetim

 

AMAÇ

Şirketlerin günümüz koşullarında başarıyı yakalamaları için en önemli unsur doğru stratejileri ortaya koyarak doğru taktiklerle ve aksiyon planlarıyla hayata geçirmeleridir. Stratejilerin doğru veriler ile oluşturulmuş olmaları ve çalışanların hedefleri ile bağlantılarının kurulmuş olması başarı için önemli bir unsurdur.

Eğitimin amacı; Süreç Yönetimi kavramının, Proje Bazlı işler yapan sektörlerde Süreç Yönetiminin nasıl uygulanabileceğinin ve Süreç Bazlı Yapılanma konusunun katılımcılara aktarılmasıdır.

Programda interaktif uygulamalar ve sektörel örneklemeler ile kavramların günlük hayata adaptasyonu sağlanmaktadır.

 

PROGRAM İÇERİĞİ
 • Stratejik Yönetim Nedir?
 • Misyon, Vizyon, Değerler
 • Stratejik Analizler
  • İç Çevre, Dış Çevre Analizi
  • PEST Analizi
  • Porter 5 Güç Analizi
  • Portföy Analizi Teknikleri (BCG Matrisi, McKinsey-GE Matrisi)
  • Ürün/Hizmet Yaşam Döngüsü - Pazar Eğrileri
 • SWOT Analiz
 • Stratejik Amaçlar, Stratejiler, Stratejik Hedefler
 • Stratejiler Nasıl Hayata Geçirilir?
 • Şirket Hedeflerinden Çalışan Hedeflerine Yayılım
 • Stratejiler – Süreçler – Birimler(Projeler) ve Hedefler
 • Performansın İzlenmesi ve Ölçülmesi
KATILIMCI PROFİLİ Şirket üst ve orta düzey yöneticilerinin katılımına uygundur.

 

EĞİTMEN Ayşen ATADAN - Yönetim Sistemleri, Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları Uzmanı

 

ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nü mezuniyetini takiben, Yüksek Lisans öğrenimini ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirdi. Yüksek Lisans tezi çalışmalarını Toplam Kalite Yönetimi konusunda yapmıştır. Çalışma hayatına Dünya Bankasına ait bir projede başlamış ve 1997 yılında Koç Grubu bünyesinde Arçelik A.Ş’de devam etmiştir. 2002 yılına kadar burada İnsan Kaynakları, Kalite Yönetim Sistemleri, ERP Sistemleri vb konularda çalışmış, Tüsiad KalDER ve EFQM Toplam Kalite Ödülü sürecinde aktif olarak görev almıştır. Bu dönemden sonra çalışma hayatına danışman ve eğitmen olarak devam etmiş, KalDER (Türkiye Kalite Derneği) bünyesinde eğitmenlik ve Bilkent Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim elemanlığı görevlerini almıştır. Halen kurucusu ve Genel Müdürü olduğu Yapı Kurumsal Akademi firmasında yurt içi ve yurt dışında, birçok firmaya yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. ODTÜ’de mühendislik son sınıf öğrencilerine yönelik “Engineering Economics” dersini yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak vermektedir. Ana uzmanlık alanları Stratejik Yönetim, Kurumsallaşma, Yönetim Sistemleri, İnsan Kaynakları Sistemleri, Süreç Yönetimi, ERP Sistemleri ve Organizasyonel yapılanmadır.

 

Kerem TANBOĞA - Planlama ve Proje Yönetimi Uzmanı

 

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1994 yılında mezun olmasını takiben aynı üniversitede Yapım Mühendisliği ve Yönetimi programında yüksek lisansını tamamlamıştır. Ana uzmanlık alanı olan Proje Yönetimi, Planlama, Zaman ve Maliyet Yönetimi, takip ve denetimi konularında 25 yıllık deneyime sahiptir. Primavera ile Proje Yönetimi konusunda ülkemizde öncü uygulamalar gerçekleştirmiş ve uluslar arası alanda da bu konuda ülkemizi temsil etmiştir. Ülkemizde ve uluslar arası alanda yürütülen büyük ölçekli projelerde zaman yönetimi konusunda paydaşlar arası ihtilafların çözümlenmesi ile ilgili analiz ve değerlendirme hizmetleri sunmuştur. Kerem Tanboğa şu ana kadar ENR 250 listesindeki Türk müteahhitlerinin yarısından fazlası ile çalışmış olup, katkıda bulunduğu projelerin toplam değeri 15 milyar doları aşmıştır. Primavera yazılımını aktif olarak 20 yılı aşkın bir süredir kullanmakta olan Tanboğa, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde “İleri Planlama Uygulamaları ve Veri Analizleri” konulu hazırladığı yüksek lisans ders programı ile 2007 yılından itibaren yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nün düzenlediği Executive MBA programında da Proje Yönetimi konusunda dersler vermektedir.