Kurum Kültürü ve Kültürün Merkez ve Şantiyelerde Yönetilmesi

Şirketlerde yaşanılan bir çok sorunun kök sebebi incelendiğinde çalışanların sergilediği olumsuz nitelendirilebilecek davranışların sebebinin kurum kültüründeki olumsuzluklar veya erozyonlar olduğu görülmektedir. Uzun yıllar başarısını sürdüren şirketlerin ortak özelliğinin etkili bir kurum kültürünün sürekliliği olduğu tespit edilmiştir. Bu eğitimde farklı kurum kültürü tipleri, bunların olumlu ve olumsuz yönleri anlatılmakta, şirketin mevcut kültürünün analizi yapılmakta, merkez ve şantiye organizasyonlarında aynı başarılı kültürün nasıl oluşturulabileceği ve yaşatılabileceği konusunda ipuçları verilmektedir.