İnşaat,Enerji ve Sanayi Sektörlerine Yönelik İnsan Kaynakları Yönetimi

 

AMAÇ Günümüzde İnşaat, Enerji ve Sanayi sektörlerinin başarısında çok önemli bir etmen çalışanların yönetimidir. Motivasyonu ve bağlılığı yüksek çalışanlara sahip olabilen şirketler rekabette büyük avantaj elde etmektedirler. Eğitimin amacı; kurumsallaşmanın en önemli unsuru olan İnsan Kaynakları Yönetiminde uygulanan sistemlerin tanıtılması ve sektörlerin özelliklerine uygun şekilde katılımcılarla paylaşılmasıdır. Eğitimde teorik anlatımın yanı sıra ülkemizde ve uluslar arası alanda sektöre özgü başarılı uygulamalardan örnekler verilmekte ve vaka çalışmaları ile katılımcıların pratik beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.

 

PROGRAM İÇERİĞİ
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde temel yaklaşımlar ve sektörlere özgü gerekler,
 • Kurum Kültürünün yönetilmesi
 • Süreçler – Proje Yönetimi - Görev Tanımları – İş Analizi
 • Kademe ve Ücret Sistemleri, sektörel uygulamalar
 • Performans Değerlendirme Sistemleri (Yetkinlik ve Hedef bazlı değerlendirme)
 • Motivasyon Yönetimi (Sektördeki farklı yetkinlikteki çalışanların motivasyon unsurları)
 • Eğitim ve Gelişim Yönetimi
 • Kariyer Yönetimi
 • Tanıma ve Ödül Sistemleri

 

KATILIMCI PROFİLİ
 • İnşaat, Enerji ve Sanayi şirketlerinin üst ve orta düzey yöneticileri,
 • İnsan Kaynakları Yöneticileri,
 • İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri bölümü çalışanları.

 

EĞİTMEN Ayşen ATADAN - Yönetim Sistemleri, Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları Uzmanı

 

ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nü mezuniyetini takiben, Yüksek Lisans öğrenimini ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirdi. Yüksek Lisans tezi çalışmalarını Toplam Kalite Yönetimi konusunda yapmıştır.

Çalışma hayatına Dünya Bankasına ait bir projede başlamış ve 1997 yılında Koç Grubu bünyesinde  Arçelik A.Ş’de devam etmiştir. 2002 yılına kadar burada İnsan Kaynakları, Kalite Yönetim Sistemleri, ERP Sistemleri vb konularda çalışmış, Tüsiad KalDER ve EFQM Toplam Kalite Ödülü sürecinde aktif olarak görev almıştır.

Bu dönemden sonra çalışma hayatına danışman ve eğitmen olarak devam etmiş, KalDER(Türkiye Kalite Derneği) bünyesinde eğitmenlik ve Bilkent Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim elemanlığı görevlerini almıştır. Halen kurucusu ve Genel Müdürü olduğu Yapı Kurumsal Akademi firmasında yurt içi ve yurt dışında, birçok firmaya yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.ODTÜ’de mühendislik son sınıf öğrencilerine yönelik “Engineering Economics” dersini yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak vermektedir.

Ana uzmanlık alanları Stratejik Yönetim, Kurumsallaşma, Yönetim Sistemleri, İnsan Kaynakları Sistemleri, Süreç Yönetimi, ERP Sistemleri ve Organizasyonel yapılanmadır.