İnşaat,Enerji ve Sanayi Sektörlerinde Çalışma İlişkileri ve İş Güvenliği Uygulamaları (Borçlar Kanunundaki Son Değişikliklere Göre;)

 

AMAÇ Tüm sektörlerde yöneticilerin, iş kanununun çalışana ve işverene yüklediği sorumlulukları bilmesi, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yönetmelikleri yorumlayabilmesi, çalışan kaynaklı risklerin en aza indirgenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Eğitimin amacı; 4857 sayılı İş Kanunu’nun yöneticilere yüklediği sorumluluklar ve sağladığı haklar, iş hukukunun temel düzenlemeleri, kavramları ve tanımlarının aktarılması ve uygulamada sıkça karşılaşılan konular hakkında bilgiler verilmesidir. Eğitimde temel İş Kanunu ve son değişikliklerin yanısıra, Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı Yeni Borçlar Yasasının çalışma hayatına getirdiği önemli yenilikler ve diğer yasalarda yapılacak değişikliklerin İnsan Kaynaklarına getirdiği yeniliklerin neler olduğunun aktarılması amaçlanmaktadır. Eğitimde, 4857 Sayılı İş Kanunundan ayrı bir kanun haline getirilen 6331 Sayılı Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yer alan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin temel konular ile ilgili yasal mevzuata uyum konusunda kuruluşların yapmaları gereken çalışmalar hakkında bilgi verilmesi, taşeron yönetimi, işveren ve taşeron sorumluluklarına ilişkin çeşitli vaka çalışmaları ve yargıtay kararlardan yararlanılarak bilgilerin aktarılması hedeflenmektedir.
PROGRAM İÇERİĞİ
 • Temel İs Hukuku Bilgisi,
 • Çalışan ve İşveren Açısından 4857 Sayılı İş Kanunu ve Yönetici sorumlulukları
  • İş Sözleşmesi çeşitleri ve önemi,
  • Çalışma sürelerinin yönetimi (fazla çalışma, esnek çalışma vb.),
  • Ücret yönetimi, haklar,
  • İş Güvencesi ve İş Sözleşmelerinin sona erme şekilleri,
  • Alt-üst işveren ilişkisi ve taşeron sözleşmeleri,
 • İş kanunu ile ilgili yargıtay kararları (ihbar, kıdem tazminatı, ücret anlaşmazlıkları, yıllık izin),
 • 6098 Sayılı Yeni Borçlar Yasasının çalışma hayatına getirdiği önemli yenilikler, uygulamalar ve cezai yükümlülükler,
 • 6331 Sayılı Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun amacı ve kapsamı, kapsama giren işyerleri,
 • İşverenlerin genel yükümlülükleri ve uygulama başlayan konular, İşverenlerin sorumlulukları ve uygulamaya alınması,
 • İnsan Kaynakları biriminin yapması gereken çalışmalar,
 • Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli iş yeri ayrımı ve iş güvenliği çalışması,
 • Şirket çalışanlarının görev alanları ile ilgili yapılacak düzenlemeler,
 • Dışarıdan hizmet alıması sırasında alınması gereken tedbirler,
 • İş yerinde kanuna göre çalışmaların düzenlenmesi ve gözetimi,
 • İş Kazaları, meslek hastalıkları,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları ve İşyeri Sağlık Birimleri,
 • Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği,
 • Çalışanların bilinçlendirilmesi ve eğitimleri,
 • İş kazaları, meslek hastalıkları konularında örnek yargıtay kararları.

 

KATILIMCI PROFİLİ Yöneticiler, İK Yöneticileri, İK Uzmanları, Personel Yöneticileri ve Uzmanları ile konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen bireysel katılımcıların katılımına uygundur.
EĞİTMEN Dr. Senem Erdem Albaş - İnsan Kaynakları Uzmanı

 

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinde 1997 yılında lisans ve Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünde 1999 yılında lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra, çalışma hayatıyla birlikte doktora eğitimine devam etmiş ve Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nde Doktora eğitimini tamamlamıştır. Koç Holding bünyesinde Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş.’de Koç Holding İnsan Kaynaklarını Yeniden Yapılandırma projelerinde ve bunların şirketlere adaptasyon süreçlerinde aktif görev almıştır Kariyerine MAN Türkiye A.Ş.’de İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Müdürü ve Stratejik Planlama Müdürü pozisyonlarında devam etmiştir. İnsan Kaynakları konusunda hem Türkiye hem de Almanya merkezli holding bünyesinde yürütülen çeşitli projelere liderlik etmiştir. Sorumluluğu altındaki diğer bir konu olan İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmuştur. Halen Bilkent Üniversitesinde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarının yanı sıra İnsan kaynakları Yönetimi kapsamındaki konularda başta İnşaat sekörü olmak üzere çok sayıda firmaya eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.