İnşaat,Enerji ve Sanayi Sektörlerinde Risk Yönetimi

 

AMAÇ İnşaat/Taahhüt ve Enerji şirketlerinde risk faktörlerinin belirlenmesi, bunların önceliklendirilmesine yönelik risk analizi yöntemlerinin açıklanması, operasyona ve finansa yönelik risklerin en aza indirgenmesi için yapılabileceklerin tartışılması hedeflenmektedir. Ayrıca eğitim programında sektörel uygulama örneklerine ve vaka çalışmalarına yer verilmektedir.

 

PROGRAM İÇERİĞİ 1. Gün Risk Tanımı, Risk Analizi, Operasyonel Riskler
 • Risk nedir, İnşaat/Taahhüt ve Enerji şirketlerinde ana risk kaynakları,
 • Risk analizi nasıl yapılır?
 • Risk analizinde yazılım ve simülasyon uygulamaları
 • Operasyona yönelik risklerin tanımlanması ve sınıflandırılması
 • Risk analizi sonuçlarının değerlendirilmesi ve önceliklendirme
 • Risk Kontrol Planlarının Oluşturulması
 • Aksiyon Planları
2. Gün Projelerin Finansal, Ticari ve Politik Riskleri
 • Projelerde Finansal açıdan 3 ana risk
 • Ticari Riskler
 • Makroekonomik Riskler (Enflasyon, kur ve faiz riskleri)
 • Ülke Riskleri (Politik Riskler)
 • Projelerde Finansal ve diğer Risklerden Korunma Yöntemleri
KATILIMCI PROFİLİ
 • İnşaat şirketlerinin üst ve orta düzey yöneticileri,
 • İnşaat Mühendisleri, ve inşaat sektöründe merkez ve şantiyelerde çalışan proje yöneticileri, yönetici adayları,
 • Proje yönetim sürecinin bir parçası olan tüm yöneticiler.

 

EĞİTMEN Merdol ŞİMŞEK - İşçi Sağlığı İş Güvenliği, Çevre Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanı ve Danışmanı

 

İşletme eğitimini takiben iş hayatına İnşaat Sektöründe başlayan Şimşek İnşaat’ ta İş Sağlığı, Çevre ve Kalite Sistemlerinin kurulması ve yönetilmesi konusunda deneyim kazanmıştır. 2006 yılında WS Atkins İstanbul Ofisi HSSE (Health, Safety, Security and Environment) Manager görevini üslenmiştir. Bu dönemde WS Atkins ile birlikte Shell Akaryakıt İstasyonlarının yapımı, yenilenmesi ve dönüşümü kapsamında beş ayrı projenin İş Güvenliği, Çevre ve Kalite Sistemlerinin kurulumu, işletilmesi ve denetiminden sorumlu olmuştur. 2009 yılından beri yurtiçi ve yurtdışında inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalara Entegre Yönetim Sistemleri konusunda Yapı Kurumsal Akademi ile birlikte eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Aynı zamanda Kalite Derneği (KalDER) adına eğitmen olarak faaliyet göstermektedir ve Tuv Süd firmasının akredite dış denetçisidir.

 

Rana ATASOY - Finans Uzmanı, SMMM-Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 


1996 yılında Bilkent Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde İşletme Yüksek Lisans’ını tamamlamıştır. Price Waterhouse Coopers’da Denetçi görevi ile iç kontrol sistemlerinin incelenmesi, Finansal Analiz, Bütçe planlama ve analizi konularında eğitimlere katılmış ve dış denetçi olarak birçok büyük firmanın denetimini gerçekleştirmiştir. Sonrasında Türk Eximbank (Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş)’de Proje Finasmanı konularında uzun yıllar görev yapmıştır. Halen Bilkent Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak muhasebe, denetim, işletmeye giriş, Bankacılık ve Sigortacılık, Finansal Düzenlemeler, İş ve Etik konularında dersler vermektedir.Serbest Muhasebeci Mali Müşavir sertifikasına (SMMM) sahiptir.