Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Şirketlere Getirdikleri

 

AMAÇ

Eğitimin amacı, Yeni Türk Ticaret Kanununun anonim ve limited şirketler bakımından getireceği yenilik ve değişiklikler hakkında farkındalık yaratmak ve bu şirketlere ilişkin düzenlemeler, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve sermaye şirketlerinin bağımsız denetimi hakkında temel bilgiler vermektir.

PROGRAM İÇERİĞİ

1. Genel olarak yeni TTK

a. Yeni TTK’nın temel ilkeleri, kapsamı ve diğer Kanunlarla ilişkisi

2. Şirketler ile ilgili yenilikler ve değişiklikler

a. Genel olarak ticaret şirketleri

b. Anonim ve Limited şirketler ile ilgili temel hükümler, getirilen yenilikler ve yapılan değişiklikler

c. Hukuki ve Cezai sorumluluklar

d. Yeni TTK’ya uyum amacıyla yapılması gerekenler

3. Muhasebe alanında Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) uygulaması neler getirecek?

a. Muhasebe kavramı, TFRS ve KOBİ TFRS’nin amacı ve kapsamı, Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve vergi mevzuatıyla ilişkisi

4. Denetim alanında neler değişecek?

a. Denetim türleri, denetçi olabilecekler, denetimin kapsamı, denetim süreci, denetimin sonuçları, ilgili kurumlar

KATILIMCI PROFİLİ

. Şirket Sahipleri ve YK Üyeleri

. 2. Nesil Yönetici Adayları

. Üst ve Orta Düzey Yöneticiler / Yönetici Adayları

. Finans ve Muhasebe Bölümü Yönetici ve Çalışanları

EĞİTMEN Hasan Halil GÖNÜL - Yeminli Mali Müşavir

 

Lisans eğitimini 1997 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde tamamlamıştır. 1998-2007 yıllarında Maliye Müfettişi, 2007-2011 yıllarında ise Gelir İdaresi Grup Başkanı olarak çalışmıştır.

ABD’nin New Orleans kentinde muhasebe dalında yüksek lisans yapmıştır.

Maliye Bakanlığı personeline yönelik faaliyet gösteren Maliye Kursu programı kapsamında çeşitli vergi kanunları üzerine dersler vermiştir.

OECD tarafından, OECD üyesi olmayan ülkelerin gelir idareleri çalışanlarına yönelik olarak düzenlenen 5 günlük seminerlere “eğitici uzman” olarak katılmıştır.

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı sahibidir.

2012 yılı başından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.