Ücret Yönetim Sistemi; Uygulamalar ile

 

AMAÇ

İş hayatında, çalışanların iş yerlerine duydukları güven ve bağlılığı etkileyen en önemli faktörlerden birisi; çalıştıkları kurumun objektif ve adil bir ücret sistemine sahip olmasıdır. 
Bu nedenle, başarılı şirket yönetimleri ve İnsan Kaynakları birimlerinin en önemli fonksiyonlarından birisi de sağlam bir alt yapıya sahip, piyasa ile uyumlu bir ücret sisteminin kurulması ve yürütülmesi olmaktadır. 

Eğitim programımızda, ücret sistemlerinin ana yapısı ve faktörleri detaylı olarak anlatılmakta, kuruluşun stratejilerine uygun ücret politikaları oluşturulmasına yönelik yöntemler tartışılmakta ve vaka çalışmaları ile ücret sistemi simülasyonu yapılmaktadır.
PROGRAM İÇERİĞİ
 • Ücret ve yan hak sistemleri nasıl olmalıdır?
 • Ücretin ana belirleyeni : Pozisyon – Kademe
 • İş değerleme sistemleri
 • Beyaz yakalı personele yönelik iş değerleme modelleri – GLPC modeli
 • Mavi yakalı personele yönelik iş değerleme modelleri – MESS iş değerleme modeli
 • İş Değerleme Uygulama Çalışması
 • Kademelendirme
 • Ücrete etki eden faktörler 1: Teknik yetkinlikler
 • Ücrete etki eden faktörler 2: Performans
 • Yan hak sistemleri
 • Prim sistemleri
 • Piyasa ücret araştırmaları, kıyaslama
 • Ücret sisteminin başarılı iletişimi
 • Ücret Oluşturma Uygulaması (Excel üzerinden pratik)
 
KATILIMCI PROFİLİ Şirketlerin orta ve üst düzey yöneticileri, İnsan Kaynakları yöneticileri, uzmanları
EĞİTMEN Ayşen ATADAN - Yönetim Sistemleri, Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları Uzmanıı

 

ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nü mezuniyetini takiben, Yüksek Lisans öğrenimini ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirdi. Yüksek Lisans tezi çalışmalarını Toplam Kalite Yönetimi konusunda yapmıştır. Çalışma hayatına Dünya Bankasına ait bir projede başlamış ve 1997 yılında Koç Grubu bünyesinde Arçelik A.Ş’de devam etmiştir. 2002 yılına kadar burada İnsan Kaynakları, Kalite Yönetim Sistemleri, ERP Sistemleri vb konularda çalışmış, Tüsiad KalDER ve EFQM Toplam Kalite Ödülü sürecinde aktif olarak görev almıştır. Bu dönemden sonra çalışma hayatına danışman ve eğitmen olarak devam etmiş, KalDER(Türkiye Kalite Derneği) bünyesinde eğitmenlik ve Bilkent Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim elemanlığı görevlerini almıştır. Halen kurucusu ve Genel Müdürü olduğu Yapı Kurumsal Akademi firmasında yurt içi ve yurt dışında, birçok firmaya yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. ODTÜ’de mühendislik son sınıf öğrencilerine yönelik “Engineering Economics” dersini yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak vermektedir. Ana uzmanlık alanları Stratejik Yönetim, Kurumsallaşma, Yönetim Sistemleri, İnsan Kaynakları Sistemleri, Süreç Yönetimi, ERP Sistemleri ve Organizasyonel yapılanmadır.