Ücret Yönetim Sistemi; Uygulamalar ile

 

AMAÇ
Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, çalışanların ücretlerden memnuniyetini sağlayan en önemli faktör; ücretlerin objektif ve açıklanabilir bir sistem ile oluşturulup bu şekilde yönetilmesidir. Bu nedenle, başarılı şirket yönetimleri ve İnsan Kaynakları birimlerinin en önemli fonksiyonlarından birisi de sağlam bir alt yapıya sahip, piyasa ile karşılaştırılabilir ve adil işleyen bir ücret sisteminin kurulması ve işletilmesi olmaktadır.
Eğitim programımızda ücret sistemlerinin ana yapısı ve faktörleri detaylı olarak anlatılmakta, kuruluşun stratejilerine uygun ücret politikaları oluşturulması yöntemleri tartışılmakta ve vaka çalışması uygulamaları ile ücret sistemi simulasyonu yapılmaktadır.
PROGRAM İÇERİĞİ
 • Ücret ve yan hak sistemleri nasıl olmalıdır?
 • Ücretin ana belirleyeni : Pozisyon – Kademe
  • İş değerleme sistemleri
  • Beyaz yakalı personele yönelik iş değerleme modelleri – GLPC modeli
  • Mavi yakalı personele yönelik iş değerleme modelleri – MESS iş değerleme modeli
  • Kademelendirme
 • Ücrete etki eden faktörler 1: Teknik yetkinlikler
 • Ücrete etki eden faktörler 2: Performans
 • Yan hak sistemleri
 • Prim sistemleri
 • Piyasa ücret araştırmaları, kıyaslama
 • Ücret sisteminin başarılı iletişimi
 • Ücret oluşturma uygulaması, Excel ile

 

KATILIMCI PROFİLİ Şirketlerin orta ve üst düzey yöneticileri, İnsan Kaynakları yöneticileri, uzmanları
EĞİTMEN Ayşen ATADAN - Yönetim Sistemleri, Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları Uzmanıı

 

ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nü mezuniyetini takiben, Yüksek Lisans öğrenimini ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirdi. Yüksek Lisans tezi çalışmalarını Toplam Kalite Yönetimi konusunda yapmıştır. Çalışma hayatına Dünya Bankasına ait bir projede başlamış ve 1997 yılında Koç Grubu bünyesinde Arçelik A.Ş’de devam etmiştir. 2002 yılına kadar burada İnsan Kaynakları, Kalite Yönetim Sistemleri, ERP Sistemleri vb konularda çalışmış, Tüsiad KalDER ve EFQM Toplam Kalite Ödülü sürecinde aktif olarak görev almıştır. Bu dönemden sonra çalışma hayatına danışman ve eğitmen olarak devam etmiş, KalDER(Türkiye Kalite Derneği) bünyesinde eğitmenlik ve Bilkent Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim elemanlığı görevlerini almıştır. Halen kurucusu ve Genel Müdürü olduğu Yapı Kurumsal Akademi firmasında yurt içi ve yurt dışında, birçok firmaya yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ana uzmanlık alanları Stratejik Yönetim, Kurumsallaşma, Yönetim Sistemleri, İnsan Kaynakları Sistemleri, Süreç Yönetimi, ERP Sistemleri ve Organizasyonel yapılanmadır.