YÖNETSEL EĞİTİMLER

İnşaat,Enerji ve Sanayi Sektörlerinin başarısında iyi bir Proje Yönetiminin yanı sıra şirketin bütününün kurumsal bir anlayışla yönetilmesi de büyük önem taşımaktadır.

Kurumsallaşmanın bel kemiğini oluşturan şirket içinde ortak bir Kurum Kültürünün oluşturulması, Stratejilerin ve Hedeflerin doğru belirlenmesi ve İşlerin bütününün (Süreçlerin) doğru işletilerek göstergelerle takip edilmesi konuları bu kapsamdaki eğitim programlarında işlenmektedir.