Meltem DOĞANAY

Finans ve Bankacılık Uzmanı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden 1993 yılında mezun olmuş; iş hayatına İktisat Bankası Ankara Şubesinde başlamıştır. 1998 yılına kadar ilgili bankanın çeşitli bölümlerinde çalışmış ve bankacılık konusunda gerek kurum içi gerekse kurum dışı birçok eğitim almıştır. 1997-1998 yıllarında ODTÜ de Üst Düzey Yöneticiler İçin İşletmecilik Sertifika programını tamamlamıştır. Aynı dönemde Metiş Holding A.Ş. bünyesinde Finans Müdürlüğü kurulması çalışmalarına katılmış devamında sözkonusu firmada Finans Uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2003 yılında Mali Müşavir ünvanını alarak hem finans hem de muhasebe birimlerinde çalışmaya devam etmiştir. 2005 yılında Metiş Holding A.Ş. Finans Müdürü olmuş ve 2009 sonuna kadar görevini sürdürmüştür. 2015 yılında Başkent Üniversitesinden Bağımsız Denetçi ünvanını alımıştır.

2010 yılından bu tarafa Finansal ve Kurumsal Yönetim, Yurtiçi ve Uluslararası Proje ve Ticaret Finansmanı, Risk Analizi – Borç ve Kredi Yönetimi, Finansal Yapılandırma,Bütçeleme ve Finansal tahmin Finansal Muhasebe, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Vergi ve Yasal Yükümlülükler, Sözleşmelerin Ticari ve Mali Boyutları ile Müzakereleri, Nakit Yönetimi ile Kurumsal ve Bireysel Bankacılık konularında firmalara danışmanlık yapmaktadır. Aynı zamanda Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetmenlik hizmetlerini sürdürmektedir.

Aynı zamanda Yapı Kurumsal Akademi firması bünyesinde eğitmen olarak piyasa tecrübelerini paylaşmakta, uzman olduğu konularda farklı sektörlerden bir çok özel şirket ve kamu kuruluşuna yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Konusu ile ilgili Avrupa Birliği projelerinde görev almaktadır.