Meltem DOĞANAY

Finans ve Bankacılık Uzmanı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1993 yılında mezun olmuş; iş hayatına İktisat Bankası Ankara Şubesi’nde başlamıştır. 1998 yılına kadar ilgili bankanın çeşitli bölümlerinde çalışmış ve bankacılık konusunda gerek kurumiçi gerekse kurumdışı birçok eğitim almıştır. 1997-1998 yıllarında ODTÜ’de “ Üst Düzey Yöneticiler İçin İşletmecilik Sertifika” programını tamamlamıştır. Aynı dönemde Metiş Holding A.Ş. bünyesinde Finans Müdürlüğü kurulması çalışmalarına katılmış devamında sözkonusu firmada Finans Uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2003 yılında Mali Müşavir ünvanını alarak hem finans hem de muhasebe birimlerinde çalışmaya devam etmiştir. 2005 yılında Metiş Holding A.Ş. Finans Müdürü olmuş ve 2009 sonuna kadar görevini sürdürmüştür.

2010 yılından bu tarafa Finansal ve Kurumsal Yönetim, Yurtiçi ve Uluslararası Proje ve Ticaret Finansmanı, Risk Analizi – Borç ve Kredi Yönetimi, Finansal Yapılandırma,Bütçeleme ve Finansal tahmin Finansal Muhasebe, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Vergi ve Yasal Yükümlülükler, Sözleşmelerin Ticari ve Mali Boyutları ile Müzakereleri, Nakit Yönetimi ile Kurumsal ve Bireysel Bankacılık konularında firmalara danışmanlık yapmaktadır.

Aynı zamanda Yapı Kurumsal Akademi firması bünyesinde eğitmen olarak piyasa tecrübelerini paylaşmakta, uzman olduğu konularda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.