Özgür BAYRAM

Proje Program ve Bütçe Yönetimi Uzmanı

ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünden 1989 yılında mezun olmasını takiben askerlik görevini tamamlamış ve 1990 yılında San Jose Californina’da Savunma Sektöründe faaliyet gösteren Aydın Corporation West firmasında Mekanik Tasarım Mühendisi olarak çalışma hayatına başlamıştır. Firmanın üstlenmiş olduğu “Türk Mobil Radar Kompleksleri” projesi kapsamında “shelter” tasarımını, askeri telsiz ve iş istasyonlarının mekanik tasarımları ile ısı ve yapısal analizlerini, mobil sistemlerin nakliye ve kullanım hallerindeki stabilite analizlerini yapmıştır.
1994 yılında aynı proje kapsamında Türkiye’ye gelerek Ankara’da yerleşik AYESAŞ firmasının üretim tesislerinin ve bölümlerinin kurulumunda görev almıştır. Üretimin kurulmasını takiben tekrar tasarım mühendisliği görevine dönmüş aynı projenin A.B.D.’de tamamlanamayan transport ve kurulum (deployment) tasarımlarının liderliğini üstlenerek Mekanik Tasarım Müdürü pozisyonuna terfi etmiştir. Bu göreve paralel olarak firmanın mühendislik destek bölümlerinin de kurulumu görevi verilmiş ve sırası ile Mekanik Tasarım, Teknik Dokümantasyon, Doküman Kontrol, Konfigürasyon Kontrol, Bileşen Mühendisliği bölümlerini kurmuş, bu bölümlere alınan tüm mühendis ve teknisyenlere gerekli eğitimleri vermiş ve 1996 yılında Mekanik Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Müdürü olmuştur. Bu görevi yaparken konusu ile ilgili projelerde proje müdürü olarak ta görev almaya başlamıştır.
1997 yılında Treysan firmasında Mühendislik Müdürü, 1998 yılında da Prekons firmasında Planlama Müdürü olarak iki yıllık bir imalat/inşaat sektörü deneyimi kazanmış ve her iki firmanın da yeniden yapılanma süreçlerinde etkin rol oynamıştır.
1999 yılında tekrar savunma sektörüne dönmüş ve MİLSOFT firmasının kuruluş aşamasında Donanım Programlarını yönetmiştir. Bu görev kapsamında alt yüklenici yönetimi ile proje yönetimi standartlarını da oluşturmuş ve firmanın müşterili ilk projelerini başlatmış ve tamamlamıştır.
2001 yılında yeniden AYESAŞ’a gelerek Program Müdürü ve Mühendislik Destek Müdürü görevlerini yürütmüştür. 2003 yılında ise bu kez sağlık sektöründe faaliyet gösteren Boston Scientific firmasının “Ülke Operasyonlar Müdürlüğü” görevine getirilmiştir. Bu görevde de firmanın Operasyonel bölümlerini yeniden yapılandırmış ve ölçülebilir gelişmeler sonucunda 21 ülke arasından “yılın ülkesi” seçilmesine katkı sağlamıştır.
2004 yılında üretimleri, Afganistan’da kurulacak bir fabrikada yapılacak olan bir firmanın kurucu Genel Müdürü olarak çalışmış şirket ve fabrika kurulumun tamamlanıp faaliyete geçmesini takiben 2006 yılında Vestel Savunma firmasında Elektronik Harp Programları Müdürlüğüne getirilmiştir.
2007 yılında henüz kurulma aşamasında olan SDT firmasında Kalite ve Mühendislik Hizmetleri Direktörü olarak göreve başlamış, 2010 yılında üretim bölümünü kurup Üretim ve Mühendislik Destek Direktörü görevine geçmiş, 2013 yılında ise Üretim ve Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı’na getirilmiştir. Firmanın Tasarım dışındaki tüm bölümlerinin oluşturulmasında bizzat görev almıştır.
2017 Yılının başında Dora Makina firmasının Genel Müdürlüğüne atanmıştır. Halen bu firmanın kurumsallaşması ve yeniden yapılanması çalışmalarını sürdürmekte, ayrıca firma bünyesinde savunma sanayii için alt sistem/ürün geliştirme yapabilecek bir firmanın kuruluş çalışmalarını yürütmektedir.
Toplam 28 yıllık çalışma hayatında genellikle firmaların kurulumları veya yeniden yapılandırılmaları alanında görev almıştır. İnşaat, savunma ve sağlık sektörlerinde Proje Yönetimi, Bütçe Yönetimi, Planlama-Takip, ERP/MRP, Veri-doküman Yönetimi, Kalite Sistemleri, Operasyon Yönetimi konularında sistem kurma, uygulama ve eleman yetiştirme alanlarında derinlemesine bilgi birikimi ve deneyime sahiptir.