Dr. Senem ERDEM ALBAŞ

İnsan Kaynakları Uzmanı

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinde 1997 yılında lisans ve Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünde 1999 yılında lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra, çalışma hayatıyla birlikte doktora eğitimine devam etmiş ve Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nde Liderlik ve İnsan kaynakları Yönetimine ilişkin tezi ile Doktora eğitimini tamamlamıştır.

Yüksek lisans eğitimi sonrasında profesyonel yaşamına Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş.’de Kalite Sistemleri mühendisi olarak başlamış, 2000-2004 yılları arasında Kalite Yönetim sistemleri uygulamaları ve Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarında uzman olarak görev almıştır. Bu görevinin yanısıra, o dönemde gerçekleştirilen ve 2 yıl süren Koç Holding İnsan Kaynaklarını Yeniden Yapılandırma projelerinde ve bunların şirketlere adaptasyon süreçlerinde proje üyesi olarak görev almıştır

Kariyerine 2004-2010 yılları arasında otomotiv sektörünün diğer önemli bir firması olan MAN Türkiye A.Ş.’de İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Müdürlüğü’nün yanısıra Stratejik Planlama Müdürü olarak devam etmiştir. İnsan Kaynakları konusunda hem Türkiye hem de Almanya merkezli holding bünyesinde yürütülen çeşitli projelere liderlik etmiştir. Sorumluluğu altındaki diğer bir konu olan İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili çeşitli çalışmalarda bulunmuştur. Bu görevlerinin yanısıra, kuruluşta Stratejik Planlama Müdürü olarak EFQM Mükemmellik Modeli sorumluluğunu üstlenerek stratejik planlama sürecinin oluşturulmasını, eğitimlerinin verilmesini ve özdeğerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

Kariyeri boyunca İnsan Kaynakları, Liderlik, Yalın yönetim yaklaşımları ve örgütsel gelişim alanında Türkiye, Amerika, Almanya ve İngiltere’de eğitim ve gelişim programlarına katılan, dünyada ve Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip etmeye özen gösteren Dr. Erdem Albaş, çeşitli ülkelerde bu önemli yöneticilik eğitimlerine katılırken, çalıştığı kuruluşlarda çeşitli konulardaki eğitim ve gelişim faaliyetlerinde aktif eğitmen olarak görev almıştır.

Halen KalDer’in EFQM Mükemmellik modeli çerçevesinde gerçekleştirdiği Ulusal Kalite Ödülü sürecinde değerlendiricilik görevine devam eden Dr. Erdem Albaş, kalite ve mükemmellik kavramlarının toplumun bütününe yaygınlaştırılmasına KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği ve değerlendiricilik çalışmaları ile katkıda bulunmaktadır.

Dr. Erdem Albaş, öğrenmenin yaşam boyu sürmesi gerektiğine olan inancı ile bir taraftan daimi öğrencilik kariyerine devam ederken bir taraftan kariyeri süresince elde ettiği deneyimlerini ve bilgilerini hem akademik dünyada hem de iş dünyasında paylaşmak üzere eğitimler tasarlamakta ve gerçekleştirmekte, ve alanındaki konularda danışmanlık çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Halen Bilkent Üniversitesinde Kültürler arası yönetim konusunda yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak görevine devam ederken, İnsan kaynakları, Stratejik Planlama ve Yönetim konularında da çeşitli üniversitelerde misafir Öğretim Görevlisi olarak deneyimlerini öğrenciler ile paylaşmaktadır.

Dr. Erdem Albaş iş değerleme ve ücret yönetimi sistemi, performans yönetim sistemi, yetkinlik modellerinin oluşturulması, işe alım sistemlerinin ve kariyer yönetimi sistemlerinin yapılandırılması gibi İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.