Yapı Kurumsal Akademi

Ekibimiz

Bahar Vicdan

Bahar VİCDAN

Avukat, Hukuk Danışmanı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve A.B.D.’de Florida Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Hukuk’ta yüksek lisans yapmış bulunan Bahar Vicdan Ankara Barosu ve New York Barosuna üyedir. Hukukçu olarak meslek hayatına, Amerika’ya gitmeden önce Ankara’da UTE Holding’de hukuk müşaviri olarak başlamıştır. Florida Üniversitesi’ndeki eğitimi sırasında Uluslararası İş Muameleleri konusunda araştırma görevlisi olarak ve ayrıca Amerika’da kaldığı süre içerisinde, 1994-1995 ve 1996-1998 yılları arasında Florida’da yerleşik Watson & Folds adlı hukuk firmasında avukat yardımcısı olarak çalışmıştır.

Haziran 1999 – Temmuz 2011 yılları arasında, Cerrahoğlu Avukatlık Bürosu’nda, Ankara Ofisten sorumlu Yönetici Avukat olarak, Ağustos 2011 – Temmuz 2012 tarihleri arasında Göksu Safi Işık Avukatlık Ortaklığı’nda (GSI Meridian) Ankara Ofis’ten sorumlu Ortak Avukat olarak görev yapmıştır. Bu görevleri esnasında özelleştirme işlemleri, birleşme ve devralmalar, uluslararası sözleşmeler (savunma sanayi alanında yapılan sözleşmeler, hisse/varlık satışı sözleşmeleri, ortak girişim sözleşmeleri, hissedarlar sözleşmeleri, finansman sözleşmeleri, işletme hakkının devri sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, kamu ihalesi sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri vb.) alanlarında deneyim kazanmıştır.

Bu alanlarda çalıştığı projelerden bazıları şunlardır: Türk Telekomünikasyon A.Ş. hisselerinin %55’nin blok satış yöntemiyle, daha sonra %15’nin halka arz yöntemiyle özelleştirilmesi işleminde T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına kilit personel olarak hukuk danışmanlığı hizmeti verdiği gibi, BEDAŞ, Tekel, TÜPRAŞ ve Erdemir’in özelleştirmeleri ile Milli Piyango’nun özelleştirilmesi girişiminde yatırımcı firmalara hukuk danışmanlığı yapmıştır. Doğadan Gıda Ürünleri Sanayi ve Pazarlama A.Ş.’nin %100 hissesinin The Coca-Cola Company tarafından devralınması, Stratex Gold AG’nin, madencilik sektöründe faaliyet gösteren Türk iştiraklerinden birisinin %55 oranındaki hissesinin NTF İnşaat Ticaret Ltd. Şti.’ne devri, Oyak Bank A.Ş.’nin %100 hissesinin ING Bank N.V tarafından devralınması, Oyak Emekliliğin 100% hissesinin ING Continental Europe Holdings B.V. tarafından devralınması, TMSF tarafından 4 adet faktoring ve finansal kiralama şirketinin satışı işlemlerinde danışmanlık yapmıştır. İlaveten, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın yaptığı tedarikler kapsamında; KKTEU Tedarik Sözleşmesi ile ilgili olarak Cessna adına, AEW&C Projesi (Barış Kartalı Projesi) ile ilgili olarak The Boeing Company adına, Atak Projesi ile ilgili olarak Bell Helicopter Textron Inc adına çalışılmış ve söz konusu firmalara Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile yürüttükleri müzakereler de dahil hukuk danışmanlığı hizmeti vermiştir.

Temmuz 2012’den itibaren bir süre serbest olarak çok uluslu şirketlere hukuk danışmanlığı hizmeti verdiği gibi, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’ne Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin ikincil halka arz girişimi ile ilgili olarak finansal ve hukuki konularda danışmanlık yapmak üzere kurulan bir konsorsiyumda yer almıştır.

Nisan 2013 – Aralık 2016 arasında, inşaat, enerji, savunma sanayi ve sağlık yatırımları (PPP Projeleri) konusunda faaliyet gösteren çeşitli şirketlerden oluşan Yıldızlar Grup’ta Hukuk Direktörü olarak çalışmış olup, bu süreçte yoğun olarak şirketler hukuku, inşaat sözleşmeleri, enerji piyasası mevzuatı, kamu özel işbirliği (PPP) modeli çerçevesinde imzalanan bir sözleşmenin müzakereleri ve ilgili işlemler, savunma sanayi sözleşmeleri, grup şirketleri leh ve aleyhine açılan davaların takibi ve grup şirketlerinin yeniden yapılanması ile ilgili çalışmıştır.

Bir süre Bilkent Holding A.Ş. Baş Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra serbest olarak çalışmaya geri dönmüş olan Bahar Vicdan, ilaveten, 2008 yılı güz döneminde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Hukukçular için İngilizce dersi vermiştir.

Bahar Vicdan, özelleştirme işlemlerine katkılarından dolayı Özelleştirme İdaresi tarafından verilen bir teşekkür plaketi ile onurlandırılmış bulunmaktadır.

Halihazırda serbest olarak hukuk danışmalığı yapmakta olan Bahar Vicdan’ın çalışma alanları, diğer alanlar yanında; şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar, ticaret hukuku, borçlar hukuku, enerji piyasası mevzuatı, kamu özel işbirliği modeli ile yapılan projelere ilişkin (PPP) mevzuat, uluslar arası sözleşmeler (hisse/varlık satışı sözleşmeleri, ortak girişim sözleşmeleri, hissedarlar sözleşmeleri, finansman sözleşmeleri, işletme hakkının devri sözleşmeleri, kamu ihalesi sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri vb.), proje finansmanı, yabancı sermaye mevzuatı, taşınmaz hukuku, sermaye piyasası mevzuatı, rekabet hukuku, telekomünikasyon hukuku, özelleştirme mevzuatı, bankacılık mevzuatı, madencilik mevzuatını kapsamaktadır.

Aydınlatma Metni

Yapı Kurumsal Akademi Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Tic.Ltd.Şti (“Şirket”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri korunması olmak üzere kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir biçimde, hiçbir ihlale yer vermeden ve şirket politikamız gereğince olabildiğince şeffaf ve açık bir biçimde işlemeye özen göstermekteyiz ayrıca kişisel verilerinizi işlerken özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı konusunda Yapı Kurumsal Akademi ilgili mevzuatlara uygun davranmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla “Yapı Kurumsal Akademi Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Tic.Ltd.Şti” (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde işlenecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından 6698 sayılı KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve Şirketimiz ofisinin güvenliğinin tesisi ve Şirketimiz tarafından ziyaretçilere sunulmuş olan internet erişim imkanından faydalanırken tarafınızca iletilen kişisel verileriniz, erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz;

 • Sunduğumuz hizmet kapsamında tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla iletişim kurulması,
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebesel işlem ve kayıtların oluşturulması,
 • Şirketimiz dahilinde yapmış olduğumuz kampanya/promosyonlar hakkında bilgilendirmek,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Şirketimizden almış olduğunuz hizmetlerin geri bildirimi, dilek ve/veya şikayetlerinizin tarafımıza bildirilmesi,
 • Şirketimize vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin korunması ve/veya saklanması için gerekli önlemlerin alınması,
 • Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bildirimde bulunma zorunluluğunun ifası,

amaçlarıyla aşağıda belirtilen kişisel veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz sözlü veya yazılı olarak basılı ya da elektronik ortamda kaydedilmekte ve işlenmektedir.

 • Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, T.C. kimlik Numaranız (sadece şahıs adına fatura kesilmesi talep edilen durumlarda))
 • İletişim Bilgileriniz (cep telefonu numarası, e-mail adresiniz, kurumunuzda hizmet almayı talep etmeniz durumunda kurumunuzun adres bilgileri vb.)
 • Finans Bilgileri (banka hesap no bilgileri, fatura adresi bilgileri)
 • Kurumumuzdan daha önce almış olduğunuz eğitim ve/veya diğer hizmetlerin bilgileri

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla bulut bilişim hizmeti, Yapı Kurumsal Akademi iş ortakları(eğitmen ve danışmanlar), bankalar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile sınırlı olmak ve veri işleme amacına uygun olmak üzere veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler Şirketimizce alınarak, paylaşılabilmektedir. Bunun dışında kişisel verileriniz hiçbir kişi ya da kurum ile paylaşılmamaktadır.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda (2) ve (3). maddelerde belirtilen hukuki sebebe dayanarak toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Elektronik ortamda Şirketimiz internet sitesine erişiminiz vasıtasıyla, bize gönderdiğiniz e-postalar aracılığıyla, fatura hazırlanması amacıyla bize ilettiğiniz bilgiler aracılığıyla, telefonla sözlü iletişim veya e-posta yolu ile yazılı iletişim kanallarından alınmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3). maddelerde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebinizi 6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVK K.na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde kabul edileceği Şirketimiz tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede Şirketimize 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız yazılı başvurularda, başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin,

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; açıklayıcı bir dilekçe ile Beytepe Mahallesi 5314 Cadde No:4 A/51 Çankaya Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili talebinizi info@yapikurumsal.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.